اولین آزمون جامع مهر - سال تحصیلی 97-1396

اولین آزمون جامع مهر - سال تحصیلی 97-1396

شنبه ، 29 مهر 1396

اولین آزمون جامع مهر - سال تحصیلی 97-1396

روز شنبه مورخ 1396/7/29، اولین آزمون جامع مهر در دبستان مهرآیین برگزار گردید.

اولین آزمون جامع مهر - سال تحصیلی 97-1396

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.