اردوی آموزشی زبان در سال تحصیلی 97-1396

اردوی آموزشی زبان در سال تحصیلی 97-1396

دوشنبه ، 24 مهر 1396

اردوی آموزشی زبان در سال تحصیلی 97-1396

روز دوشنبه مورخ 1396/7/24، دانش آموزان مهرآیینی، جهت یادگیری لغات و عبارات مربوط به نان و نانوایی، به اردوی آموزشی رفتند.

اردوی آموزشی زبان در سال تحصیلی 97-1396

اردوی آموزشی زبان در سال تحصیلی 97-1396

اردوی آموزشی زبان در سال تحصیلی 97-1396

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.