روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

یکشنبه ، 22 مهر 1397

روز جهانی استاندارد

22 مهر به نام روز جهانی استاندارد نام گذاری شده است. به همین مناسبت پسران مهرآیینی نمایشگاهی شامل کالاهایی که برچسب استاندارد دارند برگزار نمودند و معلمان مربوطه توضیحات لازم را در خصوص نام گذاری روز جهانی استاندارد، تعریف استاندارد، تاریخچه استاندارد در ایران و اهمیت استاندارد ارائه دادند.

روز جهانی استاندارد

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.