اطلاعیه برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان تا ششم

اطلاعیه برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان تا ششم

سه شنبه ، 4 اردیبهشت 1397

اطلاعیه برگزاری اولین جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پیش دبستان و اول

قابل توجه اولیای محترم پایه های پیش دبستان، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم

جلسه ی مشاوره خانواده با حضور استاد حبیب زاده، روز چهارشنبه مورخ 1397/2/5، ساعت 12 الی 13 در سالن اجتماعات دبستان مهرآیین برگزار می گردد.

اولیای محترم لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

به ساعت جلسه توجه نمایید، چون جلسه رأس ساعت یاد شده شروع و پایان می پذیرد.

به جهت همکاری با اولیای دبستان، لطفاً بعد از اتمام جلسه، محیط دبستان را ترک نمایید.