معرفی ما

معرفی ما

واحد تحقیق و توسعه ( Research & Development ) در هر سازمانی با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، به منظور برنامه‌‌ریزی برای تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط قابل بهبود به قوت تشکیل می شود. واحد تحقیق و توسعه(R&D)در مراکز آموزشی وظایفی مانند تبیین اهداف و مأموریت های مرکز آموزشی و ارائه برنامه‌ریزی استراتژیک (زمانی، مکانی ونیروی انسانی) برای رسیدن به آن ها، طراحی و بهینه سازی فرآیندهای تحقیقاتی اجرایی ،تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت توسعه خدمات و انجام امور توسعه‌ای، هماهنگی طرح ها و نیز برنامه ریزی اطلاع رساني ،تبلیغات و معرفي خدمات را بر عهده دارد. هر چند فلسفه وجودی واحد های تحقیق و توسعه در سازمان های آموزشی در داخل کشور به دلیل پرهزینه بودن امور تحقیقاتی و بودجه پایین مراکز آموزشی ، خیلی تعریف شده نمی باشد ولی لزوم وجود آن در امر آموزش کاملاً احساس می گردد؛ در مراکز آموزشی کشورهای پیشرو، به دلیل توجه بیشتر به امر تحقیق شاهد پیشرفت در ساختار آموزشی این کشورها و عامل تبدیل آن ها به قطب های علمی جهان هستیم.

مجموعه مدارس مهرآیین با توجه به عملکرد گذشته و رویکرد مدیران مجموعه، خود را نسبت به آینده آموزش و پرورش ایران سربلند مسئول می داند و با توجه به این که این مجموعه الگویی برای دیگر مراکز پیشرو نیز می باشد، به صورت رسمی در سال 1394 اقدام به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه نمود، تا بتواند با مطالعه و بهینه  کاوی از نمونه های داخلی و خارجی، ساختار موجود را اصلاح نموده و الگویی اسلامی- ایرانی برای مدارس پیشرو طراحی نماید. از این رو با مطالعه جدی اسناد مرتبط داخلی ( مانند: مستندات چندین ساله مدیران و پرسنل مجموعه ، سند چشم انداز ایران 1404 ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند تحول بخشی در امور پرورشی مدارس و دیگر مستندات مرتبط با ساختار آموزش و پرورش کشورهای پیشرو در امر آموزش (مانند: فنلاند ، سوئد ، هلند ، ایتالیا ، سویس ، ژاپن، انگلستان، روسیه، آلمان، مالزی و ... )، با همراهی تیمی از اساتید خبره در این زمینه ، موفق به تولید بسته های اجرایی بومی گردید که این روند همچنان نیز در حال انجام می‌باشد.