آزمایش فصل دوم علوم ( درست کردن دوغ)

آزمایش فصل دوم علوم ( درست کردن دوغ)

 

امروز بچه ها همراه معلم در سالن غذاخوری آماده درست کردن دوغ شدند.

معلم به کمک دانش آموزان یک بطری آب را به شیر ولرمی که از قبل جوشانده شده بود اضافه کرد، پس از آن مقداری نمک و ماست به آن افزود و سپس آن را به خوبی مخلوط کرد. در حین انجام آزمایش معلم سوالاتی را درباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی از آن ها می پرسید. طی این آزمایش دانش آموزان فهمیدند که مراحل اولیه تهیه ی دوغ تغییرات فیزیکی می باشد ولی تبدیل شیر به دوغ پس از چند روز به علت واکنش شیمیای آن خواهد بود.

 

 

 

 

در آخر مخلوط آماده شده را در بطری ها ریخته و در جای تاریکی قرار دادند. و نتیجه ی فعالیت امروز در آخر هفته مشاهده خواهد شد.