اردوی کلاس زبان

اردوی کلاس زبان

امروز بچه ها با برنامه ای که معلم زبانشان از قبل تعیین کرده بود به اردوی نانوایی رفتند.  پس از ورود به فروشگاه معلم های زبان آنهارا به سمت کارگاهای پخت انواع نانها هدایت کردند و بچه ها لغات انگلیسی جدید را در عین حالی که با مراحل پخت نان آشنا می شدند  به خوبی آموختند.

 

در انتها دانش آموزان به خرید نان ها و شیرینی های تازه پرداختند.