کار در کلاس

کار در کلاس

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1 نقاشی با گواش روی پارچه۱۳۹۷/۰۲/۰۴
2 رنگ کردن سفال۱۳۹۷/۰۲/۰۴
3درست کردن کلبه با چوب بستنی۱۳۹۷/۰۲/۰۴
4 کار با گل سفال ورنگ کردن ان۱۳۹۷/۰۲/۰۴
5کار در کلاس۱۳۹۷/۰۱/۳۰
6کاردرکلاس۱۳۹۷/۰۱/۳۰
7کار درکلاس۱۳۹۷/۰۱/۳۰
8کار در کلاس۱۳۹۷/۰۱/۱۶
9کار با چوب بستنی۱۳۹۷/۰۱/۱۶
1022بهمن۱۳۹۷/۰۱/۱۶
11کاردرکلاس۱۳۹۶/۱۲/۱۴
12کار در کلاس۱۳۹۶/۱۲/۱۴
13کار درکلاس۱۳۹۶/۱۲/۰۲
14کار درکلاس۱۳۹۶/۱۲/۰۲
15کاردستی دهه فجر۱۳۹۶/۱۱/۱۸
16کار در کلاس - دهه فجر۱۳۹۶/۱۱/۱۶
17کار در کلاس ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
18کار در کلاس۱۳۹۶/۱۱/۰۵
19کار با کاغذ آلومینیوم۱۳۹۶/۱۰/۲۵
20کار در کلاس۱۳۹۶/۱۰/۱۹
21کاردستی شب یلدا۱۳۹۶/۰۹/۲۹
22 آموزش گام به گام نقاشی حیوانات پایه دوم و سوم۱۳۹۶/۰۹/۲۱
23کار در کلاس- درخت کریسمس-پایه اول۱۳۹۶/۰۹/۲۱
24کار در کلاس۱۳۹۶/۰۹/۱۹
25کار با گل سفال ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
26نقاشی از مدل زنده۱۳۹۶/۰۹/۰۶
27کاردستی با وسایل باز یافتی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
28کاردستی با وسایل باز یافتی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
29نقاشی با مدادرنگی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
30کار دستی۱۳۹۶/۰۸/۳۰
31کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۲۳
32نقاشی آزاد۱۳۹۶/۰۸/۱۹
33کار با سفال۱۳۹۶/۰۸/۱۹
34کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۱۳
35کار با خاک رس۱۳۹۶/۰۸/۱۲
36ساخت مجسمه با فویل۱۳۹۶/۰۸/۱۲
37دست سازه هایی از گل و سفال در کارگاه هنر۱۳۹۶/۰۸/۰۸
38کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۰۸
39نقاشی مدل زنده و ترکیب رنگ های سرد و گرم۱۳۹۶/۰۸/۰۵
40کار در کلاس۱۳۹۶/۰۷/۲۴