کار در کلاس

کار در کلاس

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1کار در کلاس- قایق کاغذی۱۳۹۷/۰۹/۱۷
2کار در کلاس روز معلولین۱۳۹۷/۰۹/۱۷
3نقاشی با مداد رنگی به سبک مدرن۱۳۹۷/۰۸/۱۶
4کار در کلاس - نقاشی۱۳۹۷/۰۸/۰۶
5 نقاشی با گواش روی پارچه۱۳۹۷/۰۲/۰۴
6 رنگ کردن سفال۱۳۹۷/۰۲/۰۴
7درست کردن کلبه با چوب بستنی۱۳۹۷/۰۲/۰۴
8 کار با گل سفال ورنگ کردن ان۱۳۹۷/۰۲/۰۴
9کار در کلاس۱۳۹۷/۰۱/۳۰
10کاردرکلاس۱۳۹۷/۰۱/۳۰
11کار درکلاس۱۳۹۷/۰۱/۳۰
12کار در کلاس۱۳۹۷/۰۱/۱۶
13کار با چوب بستنی۱۳۹۷/۰۱/۱۶
1422بهمن۱۳۹۷/۰۱/۱۶
15کاردرکلاس۱۳۹۶/۱۲/۱۴
16کار در کلاس۱۳۹۶/۱۲/۱۴
17کار درکلاس۱۳۹۶/۱۲/۰۲
18کار درکلاس۱۳۹۶/۱۲/۰۲
19کاردستی دهه فجر۱۳۹۶/۱۱/۱۸
20کار در کلاس - دهه فجر۱۳۹۶/۱۱/۱۶
21کار در کلاس ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
22کار در کلاس۱۳۹۶/۱۱/۰۵
23کار با کاغذ آلومینیوم۱۳۹۶/۱۰/۲۵
24کار در کلاس۱۳۹۶/۱۰/۱۹
25کاردستی شب یلدا۱۳۹۶/۰۹/۲۹
26 آموزش گام به گام نقاشی حیوانات پایه دوم و سوم۱۳۹۶/۰۹/۲۱
27کار در کلاس- درخت کریسمس-پایه اول۱۳۹۶/۰۹/۲۱
28کار در کلاس۱۳۹۶/۰۹/۱۹
29کار با گل سفال ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
30نقاشی از مدل زنده۱۳۹۶/۰۹/۰۶
31کاردستی با وسایل باز یافتی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
32کاردستی با وسایل باز یافتی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
33نقاشی با مدادرنگی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
34کار دستی۱۳۹۶/۰۸/۳۰
35کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۲۳
36نقاشی آزاد۱۳۹۶/۰۸/۱۹
37کار با سفال۱۳۹۶/۰۸/۱۹
38کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۱۳
39کار با خاک رس۱۳۹۶/۰۸/۱۲
40ساخت مجسمه با فویل۱۳۹۶/۰۸/۱۲
41دست سازه هایی از گل و سفال در کارگاه هنر۱۳۹۶/۰۸/۰۸
42کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۰۸
43نقاشی مدل زنده و ترکیب رنگ های سرد و گرم۱۳۹۶/۰۸/۰۵
44کار در کلاس۱۳۹۶/۰۷/۲۴