کار در کلاس

کار در کلاس

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1کاردرکلاس۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2کار در کلاس۱۳۹۶/۱۲/۱۴
3کار درکلاس۱۳۹۶/۱۲/۰۲
4کار درکلاس۱۳۹۶/۱۲/۰۲
5کاردستی دهه فجر۱۳۹۶/۱۱/۱۸
6کار در کلاس - دهه فجر۱۳۹۶/۱۱/۱۶
7کار در کلاس ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
8کار در کلاس۱۳۹۶/۱۱/۰۵
9کار با کاغذ آلومینیوم۱۳۹۶/۱۰/۲۵
10کار در کلاس۱۳۹۶/۱۰/۱۹
11کاردستی شب یلدا۱۳۹۶/۰۹/۲۹
12 آموزش گام به گام نقاشی حیوانات پایه دوم و سوم۱۳۹۶/۰۹/۲۱
13کار در کلاس- درخت کریسمس-پایه اول۱۳۹۶/۰۹/۲۱
14کار در کلاس۱۳۹۶/۰۹/۱۹
15کار با گل سفال ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
16نقاشی از مدل زنده۱۳۹۶/۰۹/۰۶
17کاردستی با وسایل باز یافتی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
18کاردستی با وسایل باز یافتی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
19نقاشی با مدادرنگی۱۳۹۶/۰۹/۰۶
20کار دستی۱۳۹۶/۰۸/۳۰
21کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۲۳
22نقاشی آزاد۱۳۹۶/۰۸/۱۹
23کار با سفال۱۳۹۶/۰۸/۱۹
24کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۱۳
25کار با خاک رس۱۳۹۶/۰۸/۱۲
26ساخت مجسمه با فویل۱۳۹۶/۰۸/۱۲
27دست سازه هایی از گل و سفال در کارگاه هنر۱۳۹۶/۰۸/۰۸
28کار در کلاس۱۳۹۶/۰۸/۰۸
29نقاشی مدل زنده و ترکیب رنگ های سرد و گرم۱۳۹۶/۰۸/۰۵
30کار در کلاس۱۳۹۶/۰۷/۲۴