برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی