گالری

منوی پنل زبان

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1تدریس عملی جذاب در پایه اول ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
2انیمیشن آموزشی پایه های دوم و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
3انیمیشن آموزشی پایه های چهارم۱۳۹۶/۱۲/۲۱
4 کلاس اولی ها هفت سین را به تصویر کشیدند۱۳۹۶/۱۲/۲۱
5بازی انگلیسی در حیاط پایه پیش،دبستان۱۳۹۶/۱۲/۲۱
6بازی جهت تقویت لغات وجمله سازی پایه چهارم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
7 بازی جهت تقویت لغات پایه سوم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
8بازی جهت آموزش لغات پایه اول۱۳۹۶/۱۲/۰۲
9بازی جهت تقویت و آموزش لغات پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۲/۰۲
10به تصویر کشیدن beehive پیش دبستان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
11مسابقه برای تقویت دیکته و دامنه ی لغات دانش آموزان۱۳۹۶/۱۱/۱۸
12تقویت شنیداری با کامپیوتر۱۳۹۶/۱۱/۰۹
13آموزش لغات بیشتر خارج از کتاب اما مرتبط با درس۱۳۹۶/۱۰/۲۲
14مسابقه دیکته کلمات بااستفاده ازتبلت پایه سوم۱۳۹۶/۱۰/۲۲
15بازی برای مسلط شدن به لغات جدید۱۳۹۶/۱۰/۱۲
16تدریس متفاوت اتاقهاو وسایل آنها۱۳۹۶/۱۰/۱۱
17به تصویر کشیدن زمستان پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۰/۰۹
18جشن یلدا۱۳۹۶/۰۹/۲۹
19انیمیشن آموزشی آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۷
20انیمیشن آموزشی پیش دبستان آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۲
21کاردستی برای یادگیری لغت hat ورنگهاcolors۱۳۹۶/۰۹/۲۰
22فستیوال میوه ها وسبزیجات۱۳۹۶/۰۹/۱۳
23shopping۱۳۹۶/۰۹/۰۸
24آموزش رنگها و دایره و ........۱۳۹۶/۰۹/۰۱
25آموزش عدد 3۱۳۹۶/۰۸/۲۹
26بازی برای تمرین لغات و نوشتن و خواندن۱۳۹۶/۰۸/۲۸
27آموزش لوازم بهداشتی همراه با کارت بازی پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۲۲
28تمرین خوانداری و نوشتاری کلاس سوم۱۳۹۶/۰۸/۲۲
29کلمه خوانی ودر مفاهیم۱۳۹۶/۰۸/۱۷
30انیمیشن آموزشی آبان پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۱۵
31انیمیشن آموزشی آبان ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
32نمونه ای از عکسهای داستان خوانی در پایه های مختلف۱۳۹۶/۰۸/۰۸
33تقویت خواندن با استفاده از swatter۱۳۹۶/۰۷/۲۹
34مکالمه مرتبط با درس۱۳۹۶/۰۷/۲۹
35بازدید از نانوایی پایه چهارم و پنجم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
36بازدید از نانوایی۱۳۹۶/۰۷/۲۴