گالری

منوی پنل زبان

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1فعال سازی جملات مربوط به toys۱۳۹۷/۰۸/۲۳
2مکالمه و گفتن اخبار و عروسک دستی۱۳۹۷/۰۸/۱۲
3مکالمه زبان (my family) توسط دانش اموزان۱۳۹۷/۰۸/۰۹
4تدریس عملی جذاب در پایه اول ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
5انیمیشن آموزشی پایه های دوم و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
6انیمیشن آموزشی پایه های چهارم۱۳۹۶/۱۲/۲۱
7 کلاس اولی ها هفت سین را به تصویر کشیدند۱۳۹۶/۱۲/۲۱
8بازی انگلیسی در حیاط پایه پیش،دبستان۱۳۹۶/۱۲/۲۱
9بازی جهت تقویت لغات وجمله سازی پایه چهارم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
10 بازی جهت تقویت لغات پایه سوم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
11بازی جهت آموزش لغات پایه اول۱۳۹۶/۱۲/۰۲
12بازی جهت تقویت و آموزش لغات پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۲/۰۲
13به تصویر کشیدن beehive پیش دبستان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
14مسابقه برای تقویت دیکته و دامنه ی لغات دانش آموزان۱۳۹۶/۱۱/۱۸
15تقویت شنیداری با کامپیوتر۱۳۹۶/۱۱/۰۹
16آموزش لغات بیشتر خارج از کتاب اما مرتبط با درس۱۳۹۶/۱۰/۲۲
17مسابقه دیکته کلمات بااستفاده ازتبلت پایه سوم۱۳۹۶/۱۰/۲۲
18بازی برای مسلط شدن به لغات جدید۱۳۹۶/۱۰/۱۲
19تدریس متفاوت اتاقهاو وسایل آنها۱۳۹۶/۱۰/۱۱
20به تصویر کشیدن زمستان پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۰/۰۹
21جشن یلدا۱۳۹۶/۰۹/۲۹
22انیمیشن آموزشی آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۷
23انیمیشن آموزشی پیش دبستان آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۲
24کاردستی برای یادگیری لغت hat ورنگهاcolors۱۳۹۶/۰۹/۲۰
25فستیوال میوه ها وسبزیجات۱۳۹۶/۰۹/۱۳
26shopping۱۳۹۶/۰۹/۰۸
27آموزش رنگها و دایره و ........۱۳۹۶/۰۹/۰۱
28آموزش عدد 3۱۳۹۶/۰۸/۲۹
29بازی برای تمرین لغات و نوشتن و خواندن۱۳۹۶/۰۸/۲۸
30آموزش لوازم بهداشتی همراه با کارت بازی پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۲۲
31تمرین خوانداری و نوشتاری کلاس سوم۱۳۹۶/۰۸/۲۲
32کلمه خوانی ودر مفاهیم۱۳۹۶/۰۸/۱۷
33انیمیشن آموزشی آبان پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۱۵
34انیمیشن آموزشی آبان ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
35نمونه ای از عکسهای داستان خوانی در پایه های مختلف۱۳۹۶/۰۸/۰۸
36تقویت خواندن با استفاده از swatter۱۳۹۶/۰۷/۲۹
37مکالمه مرتبط با درس۱۳۹۶/۰۷/۲۹
38بازدید از نانوایی پایه چهارم و پنجم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
39بازدید از نانوایی۱۳۹۶/۰۷/۲۴