گالری

منوی پنل زبان

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1انیمیشن آموزشی پایه های دوم و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
2انیمیشن آموزشی پایه های چهارم۱۳۹۶/۱۲/۲۱
3 کلاس اولی ها هفت سین را به تصویر کشیدند۱۳۹۶/۱۲/۲۱
4بازی انگلیسی در حیاط پایه پیش،دبستان۱۳۹۶/۱۲/۲۱
5بازی جهت تقویت لغات وجمله سازی پایه چهارم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
6 بازی جهت تقویت لغات پایه سوم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
7بازی جهت آموزش لغات پایه اول۱۳۹۶/۱۲/۰۲
8بازی جهت تقویت و آموزش لغات پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۲/۰۲
9به تصویر کشیدن beehive پیش دبستان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
10مسابقه برای تقویت دیکته و دامنه ی لغات دانش آموزان۱۳۹۶/۱۱/۱۸
11تقویت شنیداری با کامپیوتر۱۳۹۶/۱۱/۰۹
12آموزش لغات بیشتر خارج از کتاب اما مرتبط با درس۱۳۹۶/۱۰/۲۲
13مسابقه دیکته کلمات بااستفاده ازتبلت پایه سوم۱۳۹۶/۱۰/۲۲
14بازی برای مسلط شدن به لغات جدید۱۳۹۶/۱۰/۱۲
15تدریس متفاوت اتاقهاو وسایل آنها۱۳۹۶/۱۰/۱۱
16به تصویر کشیدن زمستان پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۰/۰۹
17جشن یلدا۱۳۹۶/۰۹/۲۹
18انیمیشن آموزشی آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۷
19انیمیشن آموزشی پیش دبستان آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۲
20کاردستی برای یادگیری لغت hat ورنگهاcolors۱۳۹۶/۰۹/۲۰
21فستیوال میوه ها وسبزیجات۱۳۹۶/۰۹/۱۳
22shopping۱۳۹۶/۰۹/۰۸
23آموزش رنگها و دایره و ........۱۳۹۶/۰۹/۰۱
24آموزش عدد 3۱۳۹۶/۰۸/۲۹
25بازی برای تمرین لغات و نوشتن و خواندن۱۳۹۶/۰۸/۲۸
26آموزش لوازم بهداشتی همراه با کارت بازی پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۲۲
27تمرین خوانداری و نوشتاری کلاس سوم۱۳۹۶/۰۸/۲۲
28کلمه خوانی ودر مفاهیم۱۳۹۶/۰۸/۱۷
29انیمیشن آموزشی آبان پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۱۵
30انیمیشن آموزشی آبان ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
31نمونه ای از عکسهای داستان خوانی در پایه های مختلف۱۳۹۶/۰۸/۰۸
32تقویت خواندن با استفاده از swatter۱۳۹۶/۰۷/۲۹
33مکالمه مرتبط با درس۱۳۹۶/۰۷/۲۹
34بازدید از نانوایی پایه چهارم و پنجم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
35بازدید از نانوایی۱۳۹۶/۰۷/۲۴