گالری

منوی پنل زبان

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1آموزش حروف وکلمه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
2Talk about animals ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
3فستیوال لانه پرنده و پروژه حیوانات۱۳۹۷/۱۰/۲۹
4تدریس حیوانات پایه ی اول۱۳۹۷/۱۰/۲۹
5تماشای فیلم آموزشی۱۳۹۷/۱۰/۲۹
6Happy Yalda night۱۳۹۷/۰۹/۲۸
7پروژه تدریسparts of body-long-short-big-small۱۳۹۷/۰۹/۲۷
8پاییز کلاس اولی ها در کلاس زبان۱۳۹۷/۰۹/۲۷
9Hat festival at school۱۳۹۷/۰۹/۱۲
10آموزش لغات مربوط به clothes ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
11آموزش لغات پاییزی در پارک۱۳۹۷/۰۹/۰۷
12Book exhibition ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
13خلاقیت در ساختن حروف (پایه اول)۱۳۹۷/۰۹/۰۳
14مکالمه توسط دانش اموزان پایه سوم۱۳۹۷/۰۸/۲۸
15آموزش لغت با کاردستی. ( Snail,cut,paste)۱۳۹۷/۰۸/۲۶
16فعال سازی جملات مربوط به toys۱۳۹۷/۰۸/۲۳
17مکالمه و گفتن اخبار و عروسک دستی۱۳۹۷/۰۸/۱۲
18مکالمه زبان (my family) توسط دانش اموزان۱۳۹۷/۰۸/۰۹
19تدریس عملی جذاب در پایه اول ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
20انیمیشن آموزشی پایه های دوم و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
21انیمیشن آموزشی پایه های چهارم۱۳۹۶/۱۲/۲۱
22 کلاس اولی ها هفت سین را به تصویر کشیدند۱۳۹۶/۱۲/۲۱
23بازی انگلیسی در حیاط پایه پیش،دبستان۱۳۹۶/۱۲/۲۱
24بازی جهت تقویت لغات وجمله سازی پایه چهارم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
25 بازی جهت تقویت لغات پایه سوم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
26بازی جهت آموزش لغات پایه اول۱۳۹۶/۱۲/۰۲
27بازی جهت تقویت و آموزش لغات پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۲/۰۲
28به تصویر کشیدن beehive پیش دبستان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
29مسابقه برای تقویت دیکته و دامنه ی لغات دانش آموزان۱۳۹۶/۱۱/۱۸
30تقویت شنیداری با کامپیوتر۱۳۹۶/۱۱/۰۹
31آموزش لغات بیشتر خارج از کتاب اما مرتبط با درس۱۳۹۶/۱۰/۲۲
32مسابقه دیکته کلمات بااستفاده ازتبلت پایه سوم۱۳۹۶/۱۰/۲۲
33بازی برای مسلط شدن به لغات جدید۱۳۹۶/۱۰/۱۲
34تدریس متفاوت اتاقهاو وسایل آنها۱۳۹۶/۱۰/۱۱
35به تصویر کشیدن زمستان پایه پیش دبستان۱۳۹۶/۱۰/۰۹
36جشن یلدا۱۳۹۶/۰۹/۲۹
37انیمیشن آموزشی آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۷
38انیمیشن آموزشی پیش دبستان آذر ماه۱۳۹۶/۰۹/۲۲
39کاردستی برای یادگیری لغت hat ورنگهاcolors۱۳۹۶/۰۹/۲۰
40فستیوال میوه ها وسبزیجات۱۳۹۶/۰۹/۱۳
41shopping۱۳۹۶/۰۹/۰۸
42آموزش رنگها و دایره و ........۱۳۹۶/۰۹/۰۱
43آموزش عدد 3۱۳۹۶/۰۸/۲۹
44بازی برای تمرین لغات و نوشتن و خواندن۱۳۹۶/۰۸/۲۸
45آموزش لوازم بهداشتی همراه با کارت بازی پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۲۲
46تمرین خوانداری و نوشتاری کلاس سوم۱۳۹۶/۰۸/۲۲
47کلمه خوانی ودر مفاهیم۱۳۹۶/۰۸/۱۷
48انیمیشن آموزشی آبان پیش دبستان۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49انیمیشن آموزشی آبان ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
50نمونه ای از عکسهای داستان خوانی در پایه های مختلف۱۳۹۶/۰۸/۰۸
51تقویت خواندن با استفاده از swatter۱۳۹۶/۰۷/۲۹
52مکالمه مرتبط با درس۱۳۹۶/۰۷/۲۹
53بازدید از نانوایی پایه چهارم و پنجم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
54بازدید از نانوایی۱۳۹۶/۰۷/۲۴