گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1اردوی تفریحی مهرآیین۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2داستان گویی تصویری پسرانم برای کلاس اولی ها۱۳۹۶/۱۲/۰۳
3یه روز خوب و رفتن به سینما۱۳۹۶/۱۱/۱۷
4خورشید و سیاره های منظومه ی شمسی در مهرآیین۱۳۹۶/۱۱/۰۳
5ساختن صور فلکی و لایه های زمین توسط پسرانم۱۳۹۶/۱۱/۰۱
6آزمون عملکردی زاویه۱۳۹۶/۱۱/۰۱
7تحقیق دانش آموزان در مورد سیارات منظومه ی شمسی۱۳۹۶/۱۰/۲۸
8جشن شب یلدا ی مهرآیینی ها۱۳۹۶/۱۰/۱۸
9بازدید از خانه ی میرزا کوچک جنگلی۱۳۹۶/۱۰/۱۸
10آموزش عملی تیمم۱۳۹۶/۰۹/۱۵
11تحقیق های دانش آموزان درس مطالعات اجتماعی۱۳۹۶/۰۹/۱۵
12استفاده از مجله ی دانش آموز در درس ها۱۳۹۶/۰۹/۱۵
13بازی با استفاده از جهت های جغرافیایی۱۳۹۶/۰۹/۱۵
14پیدا کردن جهت های جغرافیایی با قطب نما۱۳۹۶/۰۹/۱۵
15خرید و آموزش زبان انگلیسی۱۳۹۶/۰۹/۱۵
16آموزش جهت های جغرافیایی و نشان دادن مکانهای مختلف۱۳۹۶/۰۹/۱۵
17درس مطالعات ( با حضور جناب آقای معاون محترم)۱۳۹۶/۰۸/۲۹
18کلاس فعال علوم ( با حضور جناب آقای مدیر)۱۳۹۶/۰۸/۲۹
19معلمان کوچک ( تدریس فعال)، معلم یاران بزرگ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
20فعالیّت های کلاسی۱۳۹۶/۰۸/۰۳
21جشنواره ی کلمات ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
22صندلی صمیمیت و داستانهای زیبای آنها۱۳۹۶/۰۸/۰۳
23انتخابات دانش آموزی و رای کلاس چهارمی ها۱۳۹۶/۰۸/۰۳
24گزارشگران جوان کلاس چهارم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
25بازدید از نمایشگاه غذاهای محلی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
26آزمایش مخلوط های غیر همگن۱۳۹۶/۰۷/۲۵
27بازدید از مکان های محله(نانوایی)۱۳۹۶/۰۷/۲۵
28تحقیق حباب ها۱۳۹۶/۰۷/۱۳
29مراسم عاشورا۱۳۹۶/۰۷/۱۲