پنل کلاس 31

پنل کلاس 31

 

گوهر علم در گرانبهاترین صدف تاریخ، یعنی کتاب جای گرفته است.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

لطفاً برای دیدن عکس ها و فعالیت های پسران قشنگم،

 به گالری عکسها مراجعه نمایید. 

 

پاره ای از فعالیت های کلاسی پسرانم

 

 

 


فعالیت انتخاباتی پسران گلم

 

 

 

امروز با پسرانم یک نمایشگاه از لباس ها و وسایل دوران بچگی شان 

داشتیم  و خیلی خوش گذشت.

 

برای دیدن بقیه ی عکس ها به گالری مراجعه نمایید.

 

 

 

 

روز استاندارد مبارک

 

 

 

سالروز بزرگداشت حافظ گرامی باد. 

 

روز جهانی
پست مبارک

 

روز جهانی سالمند گرامی باد

 

 

فعالیت درس اجتماعی 

درست کردن یک شناسنامه

امروز با پسرانم در کلاس به طور گروهی یک شناسنامه ی کوچک درست کردیم و خیلی خوش گذشت.

 

امروز آمده ایم تا خود را به شاخه مهر پیوند بزنیم و رویشی دیگر را در بهار دانش آغاز کنیم. مقصد ما شکوفایی شکوفه است.

          فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت گرامی باد.

مهرآیین

7 مهر ماه 1397

 

 

 

گفتی که مستت میکنم

پر زانچه هــستت میکنم

گـــفتم چـــگونه از کجا
گفتی که تا گـفتی خودآ

گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم

گفتم کجا،کی خواهد این؟
 گفتی صـــبوری باید این

 

 .بزرگداشت شاعر بزرگ مولوی گرامی باد