پنل کلاس 02

پنل کلاس 02

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگربندگانش را بگیرد، وقتی دستی به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.

کمک پسران کوچک مهرآیینی به مؤسسه خیریه ی محک بادستان کوچکشان

با تشکر از همه ی شما عزیزان وگرامیان

کمک پسران کوچک مهرآیینی به همنوعان خود
 

برنامه تغذیه ماه مهر پیش دبستان