گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1کاردستی فروشگاه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
2کاردستی پوشاک ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3کاردستی گربه ی متحرک ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
4بازی با کارت های دو مینو۱۳۹۶/۱۱/۲۸
5ساخت گل ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
6کاردستی با چوب بستنی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
7جایزه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
8کنفرانس۱۳۹۶/۱۱/۲۳
9آموزش ریاضی به روش حل مسئله ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
10کلاس فبک ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
11جشن 22 بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
12نمایش اعدادبا حبوبات ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
13بازی در پارک سر پوشیده ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
14ریاضی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
15آموزش حروف ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
16رنگ آمیزی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
17کلاس موسیقی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
18آزمایش ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
19روزنامه دیواری ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
20کار در دفتر چهارخانه۱۳۹۶/۱۱/۱۵
21خلاقیت و دست ورزی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
22بازی با لگو ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
23محیط زیست۱۳۹۶/۱۱/۱۰
24آموزش نشانه ی (اُ -ُ )۱۳۹۶/۱۱/۱۰
25گردش علمی در پارک۱۳۹۶/۱۱/۰۹
26مهارت های کودک ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
27آشنایی با اعضای بدن۱۳۹۶/۱۱/۰۹
28ریاضی مفهوم عدد۱۳۹۶/۱۱/۰۹
29درست کردن کتاب قصه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
30بازی در حیاط پویا ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
31آزمایشگاه علوم ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
32طراحی۱۳۹۶/۱۱/۰۷
33مهارت های کودک۱۳۹۶/۱۱/۰۷
34روز جهانی کودک۱۳۹۶/۰۷/۱۷