پنل کلاس 02

پنل کلاس 02

بهار آمد که تا گل باز گردد                 ســرود زندگی آغــاز گـردد


  بهار آمد که دل آرام گیرد                  ز درد و غصه ها فرجام گیرد


 بهار بر شما و خانواده گرامیتان مبارک.

------------------------------------------------------

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگربندگانش را بگیرد، وقتی دستی به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.

کمک پسران کوچک مهرآیینی به مؤسسه خیریه ی محک بادستان کوچکشان

با تشکر از همه ی شما عزیزان وگرامیان

کمک پسران کوچک مهرآیینی به همنوعان خود
 

برنامه تغذیه ماه مهر پیش دبستان