پنل کلاس 01

پنل کلاس 01

پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید. زمان همیشه از آن شما نیست.

با آرزوی بهترین ها، سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک.

---------------------------------------------------------------

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگربندگانش را بگیرد، وقتی دستی به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.

کمک پسران کوچک مهرآیینی به مؤسسه خیریه ی محک بادستان کوچکشان

با تشکر از همه ی شما عزیزان وگرامیان

کمک پسران کوچک مهرآیینی

                    

برنامه تغذیه ماه آذر پیش دبستان