گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1 بزرگترین کتاب قصه گروهی با رنگ انگشتی۱۳۹۷/۰۸/۲۳
2کاردستی آناتومی۱۳۹۷/۰۸/۲۳
3آزمایش علوم آناتومی بدن۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4کتاب کوچک من۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5جشن میوه۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6فبک ) من می خواهم کشف کنم۱۳۹۷/۰۸/۲۲
7آموزش ماز۱۳۹۷/۰۸/۲۲
8آموزش لوحه۱۳۹۷/۰۸/۲۲
9بازی منچ و مار پله۱۳۹۷/۰۸/۲۱
10آموزش در دفتر چهار خانه۱۳۹۷/۰۸/۲۱
11آموزش کتاب آموزه های دینی۱۳۹۷/۰۸/۲۱
12آموزش سایه به صورت گروهی۱۳۹۷/۰۸/۲۰
13ریاضی آموزش (زیر- رو)۱۳۹۷/۰۸/۲۰
14آشنایی با میوه های پاییزی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
15کاردستی اعضای بدن۱۳۹۷/۰۸/۱۹
16بازی لگو به صورت گروهی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
17مفهوم عدد 2۱۳۹۷/۰۸/۱۹
18کاردستی با کشیدن دست و تراشه های مدادرنگی۱۳۹۷/۰۸/۱۵
19آموزش لوحه از راست به چپ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
20کارگاه کشاورزی ( کاشت شاهی و جعفری)۱۳۹۷/۰۸/۱۴
21آموزش نشانه (ب)۱۳۹۷/۰۸/۱۴
22نقاشی درخت خیالی من۱۳۹۷/۰۸/۱۴
23برگه ی اعضای بدن به صورت وصل کردنی۱۳۹۷/۰۸/۱۴
24جایزه روز دانش آموز۱۳۹۷/۰۸/۱۳
25فکر برتر در دفتر چهار خانه۱۳۹۷/۰۸/۱۳
26ماندالابه صورت برگه ی آموزشی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
27چک بهداشتی توسط (مربی بهداشت)۱۳۹۷/۰۸/۱۳
28فبک ) شناخت احساس خود با پازل۱۳۹۷/۰۸/۱۳
29خلاقیت و دست سازه با نمک۱۳۹۷/۰۸/۱۲
30آموزش صداها (اَ َ ) با خمیر۱۳۹۷/۰۸/۰۹
31نمایش خلاق۱۳۹۷/۰۸/۰۹
32آزمایش علوم (ترکیب رنگ ها)۱۳۹۷/۰۸/۰۹
33آموزش صدا۱۳۹۷/۰۸/۰۹
34کاردستی با چوب کبریت۱۳۹۷/۰۸/۰۹
35کار با گواش ( ترکیب رنگ)۱۳۹۷/۰۸/۰۶
36خلاقیت با مدادشمعی۱۳۹۷/۰۸/۰۶
37بازی تعادل۱۳۹۷/۰۸/۰۶
38ریاضی عدد 2۱۳۹۷/۰۸/۰۶
39خلاقیت با کاغذ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
40کار کتاب با قیچی و کاغذ رنگی۱۳۹۷/۰۸/۰۵
41بازی فوتبال دستی در چمن کاغذی۱۳۹۷/۰۸/۰۵
42آزمایش علوم (آب)۱۳۹۷/۰۸/۰۲
43ریاضی کار با حبوبات ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
44کار با پارچه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
45نقاشی محیط زیست۱۳۹۷/۰۸/۰۱
46فکر برتر اثر انگشت با گواش۱۳۹۷/۰۷/۳۰
47کار کتاب آموزشی با حضور استاد حبیب زاده۱۳۹۷/۰۷/۳۰
48نقاشی با فوت نی و گواش (گروهی)۱۳۹۷/۰۷/۲۸
49لوحه با رنگ انگشتی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
50روز غذای بین المللی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
51مفهوم چپ و راست با آینه۱۳۹۷/۰۷/۲۲
52بازی و آموزش با ماکت های قوانین راهنمایی رانندگی۱۳۹۷/۰۷/۲۲
53روز استاندارد۱۳۹۷/۰۷/۲۲
54کاردستی با فکر کودک۱۳۹۷/۰۷/۲۲
55کاردستی جوجه تیغی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
56نقاشی و کاردستی مربوط به پست۱۳۹۷/۰۷/۱۸
57بازی تعادل۱۳۹۷/۰۷/۱۶
58کاردستی به مناسبت روز جهانی کودک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
59نقاشی آرزو۱۳۹۷/۰۷/۱۶
60نقاشی محتوا۱۳۹۷/۰۷/۱۶
61خلاقیت و دست ورزی لوحه نویسی۱۳۹۷/۰۷/۱۶
62کار گروهی روز روستا۱۳۹۷/۰۷/۱۵
63طراحی در دفتر فیلی خورشید۱۳۹۷/۰۷/۱۴
64کاردستی پرچم ایران۱۳۹۷/۰۷/۱۴
65نقاشی آموزشی خانواده۱۳۹۷/۰۷/۱۴
66نمایش با cd عروسکی۱۳۹۷/۰۷/۱۱
67بازی مهارتی۱۳۹۷/۰۷/۱۱
68بازی بالا بردن دقت شنیداری۱۳۹۷/۰۷/۱۱
69بازی بالا بردن دقت۱۳۹۷/۰۷/۱۱
70لگو بازی۱۳۹۷/۰۷/۱۰
71بازی و نمایش با حیوانات۱۳۹۷/۰۷/۱۰
72نقاشی آموزشی مدرسه۱۳۹۷/۰۷/۱۰
73بازی با خمیر۱۳۹۷/۰۷/۰۹
74 برگه ی رنگ آمیزی روز سالمند ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
75بازی پرتاب توپ و فوتبال در حیاط۱۳۹۷/۰۷/۰۹
76روز آتش نشان۱۳۹۷/۰۷/۰۸
77بازی با کارت های تصویری۱۳۹۷/۰۷/۰۸
78نقاشی با چشم بسته و حدس زدن۱۳۹۷/۰۷/۰۸
79بازی تعادل۱۳۹۷/۰۷/۰۸