گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1روزهای پایانی سال 1397،کلاس مهربانی۱۳۹۷/۱۲/۲۳
2ایجادانگیزه برای صدای عین ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
3ایجادانگیزه برای صدای (ذ)۱۳۹۷/۱۲/۲۱
4تنگ ماهی قرمز من۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5سال 98 ،سال خوک ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
6خانه تکانی، کلاس دوستی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
7روز درخت کاری ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
8ص مثل صابون،۱۳۹۷/۱۲/۱۴
9داستان خوانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
10تکلیف خلاق، ومهارتی۱۳۹۷/۱۲/۰۲
11هوا،و ساخت حباب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
12تلفیق علوم و کاردستی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
13فلسفه با کودک، کنترل خشم،دوستی دوباره۱۳۹۷/۱۱/۲۸
14یه روز در سینما۱۳۹۷/۱۱/۲۰
15ایجا انگیزه در تدریس ج،۱۳۹۷/۱۱/۱۴
16ساخت رحل قرآن ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
17سازه های بازیافتی۱۳۹۷/۱۱/۱۲
18چی بسازم ،ابزار به ما کمک میکنند۱۳۹۷/۱۱/۰۳
19سنگ سیترین،سیدوالارضا رضوی نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
20ف مثل فرفره۱۳۹۷/۱۱/۰۱
21سازه های سنگی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
22سنگ کهربا،ارایه دهنده سید رادمهر محرم پور۱۳۹۷/۱۰/۳۰
23سنگ یاقوت، سپهر حاج علی افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
24دنیای سنگها،مهدی کیانی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
25سنگ آتش زا،رایان لایق پور۱۳۹۷/۱۰/۲۸
26سنگ رسوبی،کنفرانس محمد امین سجادی۱۳۹۷/۱۰/۲۸
27سنگ فیروزه،مهرادلقمانی۱۳۹۷/۱۰/۲۸
28سنگ های آتشفشانی، ،محمدپارسا امیر احمدی۱۳۹۷/۱۰/۲۳
29سنگ های آذرین،کنفرانس دهنده، رادین شاهین کاذ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
30سنگ رسوبی ،کنفرانس دهنده میلاد کریمی۱۳۹۷/۱۰/۲۳
31کنفرانس علوم ،سنگ یشم ،برسام وظیفه شناس ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
32ایجاد انگیزه برای صدای (و)۱۳۹۷/۱۰/۲۲
33روز پرستار گرامی باد ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
34ایجاد انگیزه برای نشانه ک،مثل کفش۱۳۹۷/۱۰/۱۶
35ایجاد انگیزه برای نشانه (ی)۱۳۹۷/۱۰/۰۶
36ش مثل ماشین۱۳۹۷/۱۰/۰۴
37ایجاد انگیزه نشانه اِ _ِ_ مثل شانه۱۳۹۷/۰۹/۲۸
38تثبیت تقارن و قرینه۱۳۹۷/۰۹/۱۷
39ن نجّاری،ن نرده۱۳۹۷/۰۹/۱۷
40کارگاه، علوم، گیاهان. سبزیجات، رنگهای گیاهی۱۳۹۷/۰۹/۱۶
41روزمعلولین گرامی باد۱۳۹۷/۰۹/۱۶
42ر مثل مادر۱۳۹۷/۰۹/۱۶
43کارت بازی با نشانه ها۱۳۹۷/۰۹/۰۹
44ایجاد انگیزه برای (ت)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
45ایجاد انگیزه نشانه (او_و)۱۳۹۷/۰۹/۰۹
46ایجاد انگیزه برای نشانه (سـ س)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
47ایجاد انگیزه نشانه مـ م۱۳۹۷/۰۹/۰۲
48ایجاد انگیزه نشانه (بـ ب)۱۳۹۷/۰۹/۰۲
49تحقیقات جانوران ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
50دیکته آردی،برای نشانه (د) ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
51تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
52دیکته پای تخته ای ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
53مفهوم عدد،با چینه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
54دیکته اول من دیکته بادکنکی۱۳۹۷/۰۸/۱۳
55کلاژه صدای آا ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
56درس تقارن ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
57شروع تدریس صدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
58بازی با آب ،درصدای آ ا۱۳۹۷/۰۸/۰۶
59انگیزه صدای ( آ ا )۱۳۹۷/۰۸/۰۶
60جشن انار، نگاره دهم، شعر انار۱۳۹۷/۰۸/۰۲
61تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
62جشن قرآن ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
63ریاضی و چوب خط۱۳۹۷/۰۷/۲۹
64زنگ ریاضی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
65سالم باش، شاد باش ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
66تقویت عضلات ظریف ،تکلیف مهارتی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
67تقویت مهارت دست ورزی شابلون کشی. ریاضی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
68علوم. حواس پنجگانه، آزمایش، شادابی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
69مهارت برای تقویت چشم ودست۱۳۹۷/۰۷/۲۴
70روزجهانی کودک ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
71روز جهانی کودک مبارک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
72تکلیف مهارتی ،گره زدن۱۳۹۷/۰۷/۱۶
73علوم. مشاهده ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
74جدول شگفت انگیز ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
75الگویابی با ماکارونی۱۳۹۷/۰۷/۱۶