کلاس 2-1

منوی کلاس 2-1

کلاس 2-1

 

 

heartسلام سلام بچّه هاheart

 

 

خوش آمدید

 

 

اولین روز کلاس ماsmileywink

 

 

روز اول کلاس 1

 

 

 

روز اول کلاس 1

 

 

 

blushدرست کردن توپ کاغذی با مچاله کردن کاغذblush

 

 

روز اول کلاس 1

 

 

پسرهای زیبای من روزتان مبارک

laughشاد باشید و شاد بمانیدlaugh

روز جهانی کودک

 

 

الگوسازی با چینه

 

 

دست ورزی ریاضی 1

 

 

 

 

 

دست ورزی ریاضی 2

 

 

دست ورزی ریاضی با کاغذ رنگیyes

 

دست ورزی ریاضی 2

 

 

 

آموزش چراغ راهنمایی توسط معلمان کوچک کلاس همدلی

 

 

دست ورزی ریاضی 2

 

 

 

روز جهانی پست مبارک

 

دست ورزی ریاضی 2

 

 

 

 

روز جهانی پست

 

 

 

مشاهده علوم 2

 

 

آموزش جدول های ریاضی

 

آموزش ریاضی 1

 

 

 

 

فعالیت 1

 

 

 

 عکس های یهویی ماwinkwink

 

عکس های یهویی

 

heartکنفرانس های پسرهای دوست داشتنی منheart

 

 

 

 

 

چشم ها بستهlaugh

 

 

کلاس هوشمند همدلی
نرم افزار آریا

 

 

 

 

  

 

 

angelفرشته های کوچک منangel 

جشن قرآن بر شما مبارک

 

 

 

جشن آ ا 

پسر های توانای من، قدم نهادنتان را به سرزمین دانایی تبریک می گوییم.

 

 

 

روز دانش آموز 

laughپر شور و پر انرژی برگزار شدlaugh

 

 

بـ ب مثل بازیافت 

 

 

 

 

کنفرانس جانوران

 

 

مـ مثل مینیون

 

 

خط آینهwink

 

 

 

سـ س مثل سوغاتی

 

 

 

 

 

املای شن های رنگی

 

 

 

کنفرانس گیاهان

 

 

 

 

 

 

کنفرانس جانوران