گالری

گالری

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1ارائه کنفرانس توسط آقای (حسین زاده) با موضوع خرگوش۱۳۹۷/۰۸/۲۲
2ارائه کنفرانس توسط آقای جعفری (با موضوع گاو میش)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
3ارائه کنفرانس توسط آقای بخشی پور(با موضوع روباه)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
4ارائه کنفرانس توسط آقای غفاری با موضوع(توکان)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
5ارائه کنفرانس توسط آقای فقیهی با موضوع (همستر)۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6املا با کارت بازی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
7ارائه کنفرانس توسط آقای کارن رهنمای مشتاق۱۳۹۷/۰۸/۱۹
8ارائه کنفرانس توسط آقای(برزوئیان)با موضوع لاک پشت۱۳۹۷/۰۸/۱۹
9ارائه کنفرانس توسط آقای (طاهاشادمان)۱۳۹۷/۰۸/۱۹
10ارائه کنفرانس توسط آقای مهراد فتحی با موضوع (اَسب)۱۳۹۷/۰۸/۱۹
11ارائه کنفرانس توسط آقای فرخنده با موضوع (لاک پشت)۱۳۹۷/۰۸/۱۷
12ایجاد انگیزه (بـ ب)۱۳۹۷/۰۸/۱۴
13املا بر روی بادکنک۱۳۹۷/۰۸/۱۴
14کنفرانس توسط محققان کوچک وپر تلاش لبخند۱۳۹۷/۰۸/۱۴
15سالم باش وشاداب باش۱۳۹۷/۰۸/۱۴
16درک مفهوم تقارن (تلفیق ریاضی وهنر)۱۳۹۷/۰۸/۱۱
17ایجاد انگیزه (آ ا)۱۳۹۷/۰۸/۰۷
18علوم (بهداشت دهان ودندان)۱۳۹۷/۰۸/۰۴
19دست ورزی (شناخت اشکال هندسی)۱۳۹۷/۰۷/۳۰
20جشن قرآن۱۳۹۷/۰۷/۲۹
21شناخت حواس پنجگانه۱۳۹۷/۰۷/۲۰
22روند رشد از تولد تا کودکی۱۳۹۷/۰۷/۲۰
23دست ورزی وکسب مهارت های نوشتاری۱۳۹۷/۰۷/۱۶
24روز جهانی کودک۱۳۹۷/۰۷/۱۶
25آزمایش روی آب وزیر آب۱۳۹۷/۰۷/۱۶
26مشاهده ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
27دست ورزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۹