پنل کلاس 11

پنل کلاس 11

                                                           پـ مثل پدر

برای درک بهتر مفاهیم ریاضی گاهی در کلاس بازی وریاضی را ترکیب تا نتایج مطلوب تر را کسب نمایم.

  

 

با تشکر ازاولیای  آقای رادین رضایی که برای درس فارسی نشانه ی (اُ -ُ )با ساندویچ الویه از دوستانش پذیرایی نمودند.

امروز فضای مدرسه وکلاس لبخند به مناسبت بزرگ داشت روز رشت متفاوت بود وباکمک هم توانستیم یک روز زیبا وبه یاد ماندنی را در ذهنمان ترسیم نمایم.

 

***********************************************************************************************************************************************************                    

               آقای محمد مهراد رفیعی برای نشانه ی (شـ ش) با شیر از دوستانش پذیرایی نمود.

شاید جهان هزار ویک دلیل برای شادمانی داشته باشد اما برای مابا شما بودن بهترین بهانه است.

حضور سبز پدر بزرگ ها ومادر بزرگ ها در جشن یلدا زیبایی خاصی به جشن ما داد.

پسرم آقای راستین فرحناک با تحقیق در مورد آلورا مطالب جالبی را برای دوستانش بازگو کرد.

کنفرانس آقای مهدیار تونگو درباره ی چای ترش بود که شامل مطالب جالب وآموزنده ای بود.

با دانش آموزان برای مشاهده وتحقیق ملموس ترباگیاهان به گلخانه رفتیم.

********************************************************************************************************************************************************

آقای اهورا حسین زاده امروز با ارائه کنفرانس جالب خود (کاکائو) اطلاعات جالبی را به ما دادند.

پسرانم از این که با انگیزه وپرشور به دنبال تحقیق وجمع آوری مطالب آموزنده هستید خوش حالم وبه وجودتان افتخار می کنم.

در زنگ علوم محققان پر تلاش وپژوهشگر کلاسم کنفرانس های جامع وجالبی جمع آوری وبرای دوستانشان ارائه می دهند.

محقق کلاس آقای مهرسام نزهتی در بخش گیاهان برای کنفرانس خود موضوع معرفی گل آفتاب گردان را انتخاب نمود وکنفرانس ارائه داد.

***********************************************************************************************************************

پسرم آقای علی خوشکلام در بخش گیاهان کنفرانسی با موضوع زعفران ارائه دادند.

*******************************************************************************************************************

 

محقق کلاسم آقای امیر علی حسینی برای بخش گیاهان کنفرانسی با موضوع معرفی گیاهان عجیب وجالب در دنیاارائه دادند.

***********************************************************************************

پسرم آقای راستین جاوید برای بخش گیاهان ارائه کنفرانس با موضوع چای سبز داشتند وبه دوستانش بسته های چای سبز هدیه داد.

************************************************************************************************************************************************************                  

                آقای راستین فرحناک برای نشانه ی (نـ ن)از دوستانش پذیرایی نمود.

***************************************************************************************************************************************************************         

 

             

اولین گام برای آشنایی با بخش گیاهان سبز نمودن دانه توسط خود دانش آموزان بود.

                            آقای راستین جاوید برای نشانه ی (ر) برای دوستانش  هدایای آورد تصاویر روباه ورنگین کمان                    

                آقای رادین رضایی امروز برای نشانه ی (ر)از دوستان خود با شیر ورنگارنگ پذیرایی نمود .

******************************************************************************************************************************************

            آقای اسدزاده امروز برای دوستانش برای نشانه ی (تـ ت) مداد تراش های زیبایی آورد.

 

**************************************************************************************************

سعی کردیم تا برای تثبیت یادگیری (نشانه ی او -و مثل آرزو )یک روز به یاد ماندنی به جای بگذاریم وبا کمک اولیا عزیز ومسئولین دبستان جشنواره ای برگزار نمایم وبرای هر دانش آموز یک آرزو را بر آورده نمایم .

********************************************************************************************************************************************************                   

  ارائه کنفرانس توسط آقای رایان قرباندوست  مربوط به بخش جانوران که بعد ازارائه مادر مهربانشان (گربه )را به کلاس آوردندودانش آموزان با برخی از موارد ملموس تر آشنا شدند وتجربه جدیدی را کسب نمودند.

 

***********************************************************************************

امروزبرای تثبیت نشانه ی (سـ س) بامعرفی سیاره ها توسط آقای محمد پارسا جهان بین فضای کلاسمان جذابتر  شد.                            

**********************************************************************************************************************************************************                 

                 وقتی آموزش همراه با بازی باشد یادگیری اثر بخش تر وماندگارتر خواهد بود.

                                                                         

                                           اولین املا با کارت بازی                 

                      

                             *********************************************************************************************************************

                    امروزمهدیارتونگو برای نشانه ی (مـ م )موز وماشین به کلاس آورد.

                

                              (مـ م ) مثل مهرسام که با موز ومارشملو  از دوستانش پذیرایی نمود.

         **********************************************************************************************************************************************         

              

                   (مـ م )مثل  محمد مهراد که امروز با بسته های زیبا دوستانش را خوش حال نمود.

 

                                     *****************************************************************************************************************

 پسران باهوش و پر تلاشم هر روز با ارائه کنفرانس های خوب وجامع خود فضای کلاس را مهیج وشادتر می کنند.                                 

             *********************************************************************                                                                    ((     د     )) مثل   د ایناسور

 

*************************************************************************************           

 

   با تشکر ازجناب (آقای دکتر قرباندوست )که با کمک ابزار وفیلم های آموزشی  در مورد بهداشت دهان ودندان واهدای هدایا زیبا به دانش آموزان روز زیبا وبه یاد ماندنی در کنار دانش آموزان کلاس لبخند رقم زدند.

 

***********************************************************************************************************************************************************

                زنگ علوم بخش جانوران با ارائه کنفرانس حیوانات مورد علاقه دانش آموزان

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                    (اَ   -َ ) مثل اَبزار

 

                          **************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************

شرکت فعال دانش آموزان در آموزش دروس نقش بسزایی در شادابی ویادگیری دانش آموزان دارد.      

 

*****************************************************************************************************

 

                زنگ علوم با ارائه کنفرانس توسط خود دانش آموزان جذاب تر می شود.                            

                                        ************************************************************************************                                   

                                         (بـ ب )مثل بازیافت                     

چرا به زباله ها طلای کثیف می گویند ؟ زباله مواد دور ریز حاصل از مصرف انسان است . این همه زباله را چه باید کرد ؟ پاسخ بازیافت است . بازیافت یعنی مواد و چیزهای بی مصرف را برای مصرف و استفاده دوباره آماده کردن.آیا همه زباله ها را می توان بازیافت کرد ؟ نه . مثلا داروهای فاسد شده باتری های خالی و ... را نمی توان بازیافت کرد . اما نان خشک وپلاستیک و کاغذ و مقوا و شیشه و فلز و ... را می توان بازیافت کرد . از زباله های تر می توان کود گیاهی به دست آورد.

 

امروز  آموزش الفبا در کنار پسران علاقمند وپرتلاشم  شکلی زیبا به خود گرفت (آ ا) را نوشتیم باآرامش وآرزوی بهترین هابرای شما  

    

 

    

                                       **************************************************************************************                                         

                                                          بگو خدا بی همتاست
                                      او خالق انسانهاست
                                      خدا که چاره سازه
                                      از همه بی نیازه
                                       او بچه ی کسی نیست
                                        کسی هم بچه اش نیست
                                       حالا بگو تو دنیا
                                       کسی هست شبیه خدا
                                       صد آفرین مرحبا
                                       شبیه نداره خدا

                                                      

                                               

 

 

                                                                    

   

           

مهارت های حرکتی ظریف در دست موقع تمرکز در انجام فعالیت های مربوط به دست خود را نشان می دهند.

                                           

                 

                                                              

                                             ********************************************************************************

کودک نازنین ایران زمین!
در روز کودک، از خدا برایت دلی سرشار از شادی،
لبی شکفته از لبخند و روحی آرام از حضور در کانون گرم خانواده می‌طلبم.
***********************************
اولیای کلاس اولی یادمان باشد که :
کودکی که برای اولین بار از خانه و خانواده جدا شده و مدتی را در محیط بیرون از خانه به سر می‌برد، باید ترتیبی اتخاذ کنیم که ارتباطات او، مدرسه و محیط محل تحصیل و سکونت او از هر لحاظ با هم در تعامل باشد.
کودکی که برای اولین بار از خانه و خانواده جدا شده و مدتی را در محیط بیرون از خانه به سر می برد، در معرض آموزش دانش ها و مهارت های مختلف و نیز شیوه های برخورد با دیگران و رفتار جمعی است، لذا باید ترتیبی اتخاذ کنیم که ارتباطات او، پدر و مادرش و نیز معلم ، مدرسه و محیط محل تحصیل و سکونت او از هر لحاظ با هم در تعامل باشد.

اگر همراه کودک به مدرسه می آیید، به موقع حاضر شوید. فراموش نکنید زود نرسیدن و انتظار کشیدن زیاد هم ، ممکن است باعث خستگی و تشویش کودک شود.

می توانید ضمن همراهی، به او بیاموزید که وجود شما را به عنوان یک همراه موقت بپذیرد تا مراقبت شما موجب اتکای بیش از اندازه او به شما نشود. خوابیدن به موقع و کافی اهمیت زیادی دارد.

***************************************************

* یادگیری و درک ریاضیات در هر پایه ای نیازمند درگیر شدن دانش آموزان با موضوع است و حضور فعال آنان را می طلبد و استفاده از روش های موثر در فعال نمودن دانش آموزان در فرایند یادگیری را که به درک روابط و مفاهیم ریاضی کمک می کند .

                آموزش الگو یابی وجدول مربع های شگفت انگیز

************************************************************************************************
در درس علوم:

آشنایی دانش آموزان باحواس پنجگانه و نقش آنها در شناخت جهان پیرامون خود و تقویت روحیه ی تفکر و تعقل و...

جمع آوری اطلاعات در رابطه با موضوع مورد نظر ،انتقال به دوستان خود برای رسیدن به شایستگی لازم وبه کار گیری آن ها در زندگی روزمره.

 

   

                                                            

                                                                           

                 

                                                  

 

         ******************************************************************  

                                        هیجان و شادی ،انگیزه ی مثبت وکیفیت آموزش را بالا می برد.                                                           

آشنایی با لبه وگوشه اشکال    

 

                                                                                             

 

 

هیجان و انگیزه مثبت کیفیت آموزش را بیشتر می‌کند
سلامت نیوز: یکه‌تازی «ساسی» در خلأ شادی مدارسیجان و انگیزه مثبت کیفیت آموزش را بیشتر می‌کند
سلامت نیوز: یکه‌تازی «ساسی» در خلأ شادی مدارس

           آشنایی با لبه وگوشه اشکال

                                                                                     

     *******************************************************

  علوم تجربی یکی از دانش ها و معرفت های بشری است که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست می آید و ملاک یا معیار درستی آن ها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است. هدف از آموزش علوم تجربی، آموزش پدیده هایی است که در زندگی روزانه مشاهده می شود. در همه نظام های آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تلاش می شود تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهی های لازم برای یک شهروند مطلوب را کسب کنند. دانش آموزان با کسب آگاهی و مهارت لازم در زمینه های مختلف علوم، قادر خواهند بود تا در زندگی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند.