پنل کلاس 11

پنل کلاس 11

                                                                        

کودک نازنین ایران زمین!
در روز کودک، از خدا برایت دلی سرشار از شادی،
لبی شکفته از لبخند و روحی آرام از حضور در کانون گرم خانواده می‌طلبم.
***********************************
اولیای کلاس اولی یادمان باشد که :
کودکی که برای اولین بار از خانه و خانواده جدا شده و مدتی را در محیط بیرون از خانه به سر می‌برد، باید ترتیبی اتخاذ کنیم که ارتباطات او، مدرسه و محیط محل تحصیل و سکونت او از هر لحاظ با هم در تعامل باشد.
کودکی که برای اولین بار از خانه و خانواده جدا شده و مدتی را در محیط بیرون از خانه به سر می برد، در معرض آموزش دانش ها و مهارت های مختلف و نیز شیوه های برخورد با دیگران و رفتار جمعی است، لذا باید ترتیبی اتخاذ کنیم که ارتباطات او، پدر و مادرش و نیز معلم ، مدرسه و محیط محل تحصیل و سکونت او از هر لحاظ با هم در تعامل باشد.

اگر همراه کودک به مدرسه می آیید، به موقع حاضر شوید. فراموش نکنید زود نرسیدن و انتظار کشیدن زیاد هم ، ممکن است باعث خستگی و تشویش کودک شود.

می توانید ضمن همراهی، به او بیاموزید که وجود شما را به عنوان یک همراه موقت بپذیرد تا مراقبت شما موجب اتکای بیش از اندازه او به شما نشود. خوابیدن به موقع و کافی اهمیت زیادی دارد.

***************************************************

* یادگیری و درک ریاضیات در هر پایه ای نیازمند درگیر شدن دانش آموزان با موضوع است و حضور فعال آنان را می طلبد و استفاده از روش های موثر در فعال نمودن دانش آموزان در فرایند یادگیری را که به درک روابط و مفاهیم ریاضی کمک می کند .

                آموزش الگو یابی وجدول مربع های شگفت انگیز

************************************************************************************************
در درس علوم:

آشنایی دانش آموزان باحواس پنجگانه و نقش آنها در شناخت جهان پیرامون خود و تقویت روحیه ی تفکر و تعقل و...

جمع آوری اطلاعات در رابطه با موضوع مورد نظر ،انتقال به دوستان خود برای رسیدن به شایستگی لازم وبه کار گیری آن ها در زندگی روزمره.

 

            ******************************************************************  

                                        هیجان و شادی ،انگیزه ی مثبت وکیفیت آموزش را بالا می برد.                                                           

آشنایی با لبه وگوشه اشکال     

هیجان و انگیزه مثبت کیفیت آموزش را بیشتر می‌کند
سلامت نیوز: یکه‌تازی «ساسی» در خلأ شادی مدارسیجان و انگیزه مثبت کیفیت آموزش را بیشتر می‌کند
سلامت نیوز: یکه‌تازی «ساسی» در خلأ شادی مدارس

           آشنایی با لبه وگوشه اشکال

     *******************************************************

 

  علوم تجربی یکی از دانش ها و معرفت های بشری است که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست می آید و ملاک یا معیار درستی آن ها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است. هدف از آموزش علوم تجربی، آموزش پدیده هایی است که در زندگی روزانه مشاهده می شود. در همه نظام های آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تلاش می شود تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهی های لازم برای یک شهروند مطلوب را کسب کنند. دانش آموزان با کسب آگاهی و مهارت لازم در زمینه های مختلف علوم، قادر خواهند بود تا در زندگی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند.