آزمایشات علوم

آزمایشات علوم

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1چه وسایلی جذب اهن ربا می شوند۱۳۹۷/۱۱/۲۱17
2مقایس جذب آهن ربا های مختلف۱۳۹۷/۱۱/۲۱12
3صور فلکی۱۳۹۷/۱۱/۱۱29
4آهن ربای مالشی۱۳۹۷/۱۰/۲۴32
5آهن ربای الکتریکی۱۳۹۷/۱۰/۱۱34
6آهن ربا۱۳۹۷/۱۰/۱۰27
7تفاوت سنگ ها۱۳۹۷/۱۰/۰۳20
8دمای اجسام۱۳۹۷/۰۹/۲۰14
9ثابت نگه داشتن دما۱۳۹۷/۰۹/۲۰25
10ساخت مدلی از سنگ آذرین۱۳۹۷/۰۹/۲۰29
11ساخت مدار۱۳۹۷/۰۹/۱۴23
12انتقال گرما۱۳۹۷/۰۹/۰۷28
13انرژی صوتی و حرکتی اجسام۱۳۹۷/۰۹/۰۷25
14ساخت مدلی از سنگ رسوبی۱۳۹۷/۰۹/۰۵25
15تبدیل انرژی حرکتی به گرمایی۱۳۹۷/۰۸/۲۲16
16انرژی حرکتی باد۱۳۹۷/۰۸/۱۹34
17جداسازی مخلوط و محلول۱۳۹۷/۰۸/۱۷21
18انرژی آب۱۳۹۷/۰۸/۱۴29
19مخلوط ها۱۳۹۷/۰۷/۱۸32
20جداسازی مخلوط و محلول۱۳۹۷/۰۷/۱۸13
21آزمایش حباب ساز۱۳۹۷/۰۷/۱۴26