آزمایشات علوم

آزمایشات علوم

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1چه وسایلی جذب اهن ربا می شوند۱۳۹۷/۱۱/۲۱34
2مقایس جذب آهن ربا های مختلف۱۳۹۷/۱۱/۲۱29
3صور فلکی۱۳۹۷/۱۱/۱۱44
4آهن ربای مالشی۱۳۹۷/۱۰/۲۴49
5آهن ربای الکتریکی۱۳۹۷/۱۰/۱۱51
6آهن ربا۱۳۹۷/۱۰/۱۰44
7تفاوت سنگ ها۱۳۹۷/۱۰/۰۳35
8دمای اجسام۱۳۹۷/۰۹/۲۰29
9ثابت نگه داشتن دما۱۳۹۷/۰۹/۲۰41
10ساخت مدلی از سنگ آذرین۱۳۹۷/۰۹/۲۰48
11ساخت مدار۱۳۹۷/۰۹/۱۴38
12انتقال گرما۱۳۹۷/۰۹/۰۷45
13انرژی صوتی و حرکتی اجسام۱۳۹۷/۰۹/۰۷38
14ساخت مدلی از سنگ رسوبی۱۳۹۷/۰۹/۰۵39
15تبدیل انرژی حرکتی به گرمایی۱۳۹۷/۰۸/۲۲31
16انرژی حرکتی باد۱۳۹۷/۰۸/۱۹49
17جداسازی مخلوط و محلول۱۳۹۷/۰۸/۱۷39
18انرژی آب۱۳۹۷/۰۸/۱۴45
19مخلوط ها۱۳۹۷/۰۷/۱۸46
20جداسازی مخلوط و محلول۱۳۹۷/۰۷/۱۸35
21آزمایش حباب ساز۱۳۹۷/۰۷/۱۴41