آزمایش های علوم

آزمایش های علوم

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1ساخت مدار ساده۱۳۹۷/۱۱/۱۰62
2صور فلکی۱۳۹۷/۱۰/۳۰47
3آزمایش انرژی حرکتی اب۱۳۹۷/۱۰/۲۹69
4آزمایش تغییرات دما ۱۳۹۷/۱۰/۲۹60
5آزمایش تهیه نبات۱۳۹۷/۱۰/۱۱66
6آهن ربای الکتریکی۱۳۹۷/۱۰/۱۰48
7آشنایی با کار آهن ربا۱۳۹۷/۱۰/۰۵44
8طرز قرار گرفتن سنگ ها۱۳۹۷/۰۹/۲۱49
9آزمایش رسانایی مواد۱۳۹۷/۰۹/۱۸51
10تشکیل سنگ آذرین۱۳۹۷/۰۹/۱۳48
11تشکیل سنگ رسوبی۱۳۹۷/۰۹/۰۸46
12مدار موازی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱48
13جذب مواد بر اساس وزن۱۳۹۷/۰۸/۰۹48
14تبخیر۱۳۹۷/۰۷/۳۰57
15سرعت حل شدن مواد۱۳۹۷/۰۷/۳۰56
16آزمایش حباب ساز۱۳۹۷/۰۷/۲۹54
17آزمایش مخلوط ها۱۳۹۷/۰۷/۲۵59