آزمایش های علوم

آزمایش های علوم

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1ساخت مدار ساده۱۳۹۷/۱۱/۱۰35
2صور فلکی۱۳۹۷/۱۰/۳۰26
3آزمایش انرژی حرکتی اب۱۳۹۷/۱۰/۲۹47
4آزمایش تغییرات دما ۱۳۹۷/۱۰/۲۹40
5آزمایش تهیه نبات۱۳۹۷/۱۰/۱۱45
6آهن ربای الکتریکی۱۳۹۷/۱۰/۱۰22
7آشنایی با کار آهن ربا۱۳۹۷/۱۰/۰۵23
8طرز قرار گرفتن سنگ ها۱۳۹۷/۰۹/۲۱23
9آزمایش رسانایی مواد۱۳۹۷/۰۹/۱۸25
10تشکیل سنگ آذرین۱۳۹۷/۰۹/۱۳23
11تشکیل سنگ رسوبی۱۳۹۷/۰۹/۰۸19
12مدار موازی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱25
13جذب مواد بر اساس وزن۱۳۹۷/۰۸/۰۹23
14تبخیر۱۳۹۷/۰۷/۳۰37
15سرعت حل شدن مواد۱۳۹۷/۰۷/۳۰35
16آزمایش حباب ساز۱۳۹۷/۰۷/۲۹34
17آزمایش مخلوط ها۱۳۹۷/۰۷/۲۵37