مهر ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
4 مهر نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت سالاد شیرازی
5 مهر فرنی شکلاتی با نان قیمه پلو با گوشت ماست
6 مهر نان - کره - مربای به - چای شیرین خوراک کوفته با نان و سبزیجات تازه ترشی کلم شور
7 مهر  شیر ساده - عسل - سوخاری برنج محلی - خورشت قورمه سبزی  خیار
10 مهر نان - کره مربای هویج- چای شیرین برنج محلی - خورشت قیمه - سیب زمینی خلال شده سالاد فصل
11 مهر شیرکاکائو - سوخاری - عسل خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
12 مهر  نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت ژله اناری
13 مهر نان - نیمرو سیب زمینی پلو با مرغ   ماست و خیار
 14 مهر  نان - حلوا شکری نسکافه  ساندویچ الویه دوغ
 17 مهر نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت تازه ی چرخ کرده و قارچ سالاد فصل با سس مخصوص
 18 مهر  شیر زعفران کم چرب - خامه - عسل - نان سوخاری لوبیا پلو با گوشت تازه چرخ کرده  ماست و خیار با سبزی معطر خشک
 19 مهر نان - حلوا شکری - چای شیرین ساندویچ کوکو با مخلفات  دوغ نعنایی
 24 مهر  نان - کره - مربای به - چای هل شیرین شده زرشک پلو(برنج محلی) با مرغ   سالاد شیرازی با آبلیموی تازه
 25 مهر نان - املت گوجه فرنگی - گشنیز تازه خوراک عدسی با نان سنتی  ترشی کلم شور
 26 مهر  نان - کره - پنیر - چای شیرین  لپه پلو(برنج محلی) با سبزی با خوراک مرغ  ماست بورانی اسفناج کم چرب
 27 مهر شیرموز - نان سوخاری مخصوص ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله میوه ای اخته
 28 مهر نان - حلوا شکری - نسکافه  ساندویچ همبرگر مخصوص با مخلفات سس کچاپ - دوغ گلپری

آبان ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
1 آبان نان - کره - مربای هویج - چای شیرین برنج محلی - خورشت قورمه سبزی سالاد شیرازی
2 آبان شیر ساده - خامه - عسل - سوخاری خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
3 آبان نان - کره - پنیر - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل با سس مخصوص
 4 آبان نان - نیمروی پنیری - سبزی خوردن استامبولی مرغ با سیب زمینی نگینی سرخ شده  ماست و خیار
 5 آبان نان - حلوا شکری - چای شیرین سوپ جو - سمبوسه دوغ - سس قرمز
 8 آبان  نان - کره - مربای بهار نارنج- چای شیرین عدس پلو با گوشت چرخ کرده ماست ساده
9 آبان فرنی شکلاتی با نان خراک آبگوشت با نان ترشی کلم شور
 10 آبان  نان - کره - پنیر - چای شیرین برنج محلی - خورت محلی چاشنی
 11 آبان شیر زعفران - عسل - سوخاری ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله انار
 12 آبان  نان - املت لوبیا سبز ساندویچ کوکوی مرغ  سس قرمز - دوغ
 15 آبان  نان - کره - مربای به - چای شیرین  سوپ - برنج محلی - خورشت محلی ترشی محلی
 16 آبان نان - املت - گشنیز تازه  ماکارونی با سبزیجات تازه  سالاد فصل
 17 آبان  نان - حلوا شکری - چای شیرین  خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 18 آبان شیر کاکائو - سوخاری - عسل شوید پلو با مرغ ماست و خیار
 19 آبان نان - نیمروی پنیری ساندویچ همبرگر مخصوص دوغ گلپری - سس قرمز
 22 آبان  نان - کره - مربای هویج - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده  سالاد فصل
 23 آبان فرنی شکلاتی با نان  برنج محلی + مرغ ترش خیار
 24 آبان نان - کره - پنیر - چای شیرین خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 25 آبان  نان - نیمرو  قیمه پلو با گوشت چرخ کرده  سالاد شیرازی
 26 آبان نان - حلوا شکری - چای شیرین  انواع ساندویچ کوکو - سوپ جو دوغ نعنایی
 29 آبان نان – کره – مربای به – چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد شیرازی
       

آذر ماه 1395

 تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
1 آذر نان – حلوا شکری - نسکافه  خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 2 آذر  شیر ساده – خامه - عسل – سوخاری لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده ماست و خیار
 3 اذر نان – کره – پنیر – چای شیرین  ساندویچ الویه  دوغ 
 6 آذر نان - پنیر - کره - چای شیرین  ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد شیرازی
 7 آذر نان - کره - مربای هویج - چای شیرین ساندویج الویه دوغ
 9 اذر نان - حلوا شکری - چای شیرین  انواع ساندویچ کوکو  دوغ
 13 آذر نان - حلوا شکری - چای شیرین قیمه پلو با گوشت چرخ کرده ماست ساده
 14 آذر  نان - نیمرو خوراک عدسی با نان ترسی کلم شور
 15 آذر نان - کره - پنیر - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ ژله ی انار
 16 آذر شیر کاکائو - عسل - سوخاری برنج محلی - خورشت محلی (میرزاقاسمی) خیار
 17 آذر نان - کره - مربای هویج - چای شیرین  ساندویج همبرگر مخصوص  دوغ گلپری - سس قرمز
 20 آذر نان - کره - پنیر - چای شیرین لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده  ماست بورانی
 21 آذر شیر ساده - خامه - عسل - سوخاری خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 22 آذر  نان - حلوا شکری - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده  سالاد فصل با سس مخصوص
 23 آذر نان - نیمرو برنج محلی - خورشت فسنجان سبزی خوردن
24 آذر نان - کره - مربای سیب - چای شیرین  سوپ - انواع ساندویج  دوغ
 28 آذر نان - کره - مربای هویج - چای شیرین  ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد شیرازی
 29 آذر  فرنی شکلاتی با نان  خوراک کوفته با سبزیجات تازه ونان  ترشی کلم شور
 30 آذر نان - پنیر - کره - چای شیرین  شوید پلو با مرغ  ماست و خیار
       

دی ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
 1 دی نان - نیمرو ساندویج الویه دوغ
4 دی نان - پنیر - کره - چای شیرین عدس پلو با گوشت چرخ کرده  ماست
 5 دی شیرموز - سوخاری خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 6 دی نان - کره - مربای بهار نارنج - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل
 7 دی نان - نیمروی پنیری سوپ جو - برنج محلی - خورشت محلی (ترش تره) چاشنی
8 دی  نان - حلوا شکری - نسکافه ساندویچ همبرگر سس قرمز - دوغ گلپری
11 دی نان - کره - مربای هویج - چای شیرین  برنج محلی + خورشت قیمه با سیب زمینی خلال شده  سالاد شیرازی
12 دی  فرنی ساده با نان خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 13 دی نان - پنیر - کره - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله ی اخته
 14 دی  نان - املت - گشنیز تازه لپه پلو با مرغ ماست بورانی
 15 دی نان - حلوا شکری - چای شیرین  سوپ - انواع ساندویچ کوکو  دوغ ساده
 18 دی نان - کره - مربای سیب - چای شیرین برنج محلی - خورشت قورمه سبزی
 خیار
 19 دی  نان - نیمرو
خوراک آبگوشت با نان
ترشی کلم شور
 20 دی نان - حلوا شکری - چای شیرین
 شوید پلو با مرغ
ماست و خیار
 21 دی شیرکاکائو - خامه - عسل - سوخاری
 ماکارونی با گوشت چرخ کرده
 سالاد فصل با سس مخصوص
 22 دی نان - پنیر - کره - چای شیرین
سوپ - سمبوسه
دوغ ساده - سس قرمز
 25 دی نان - کره - مربای هویج - چای شیرین
زرشک پلو با مرغ
 سالاد فصل با سس مخصوص
 26 دی شیر ساده - عسل - خامه - سوخاری
خوراک لوبیا با نان
ترشی کلم شور
 27 دی  نان - کره - پنیر - چای شیرین
 ماکارونی با گوشت و قارچ
ژله ی انار
 28 دی نان- فرنی شکلاتی
لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده
 ماست
 29 دی نان - حلوا شکری - نسکافه
 سوپ - سمبوسه
دوغ ساده - سس قرمز

بهمن ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چلاشنی
2 بهمن نان - کره - مربای بهار نارنج - چای شیرین برنج محلی - خورشت قیمه سالاد شیرازی
 3 بهمن نان - نیمروپنیری خوراک عدسی با نان ترشی
 4 بهمن نان - حلوا شکری - چای شیرین سبزی پلو با ماهیچه ماست و خیار
 5 بهمن شیرموز - سوخاری ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد فصل با سس مخصوص
 6 بهمن نان - کره - پنیر - چای شیرین ساندویچ الویه دوغ
 9 بهمن نان - کره - مربای هویج - چای شیرین عدس پلو با گوشت چرخ کرده
ماست ساده
 10 بهمن شیر ساده - سوخاری - خامه - عسل
 خوراک لوبیا با نان
 ترشی کلم شور
 11 بهمن  نان - کره - پنیر - چای شیرین
 ماکارونی با گوشت چرخ کرده
ژله اخته
 12 بهمن نان - فرنی شکلاتی
برنج محلی - مرغ ترش
 خیار
 13 بهمن  نان - نیمرو
 ساندویج همبرگر مخصوص
 دوغ گلپری - سس قرمز
 16 بهمن  نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین استامبولی مرغ  سالاد شیرازی
 17 بهمن نان - املت - گشنیز تازه خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 18 بهمن  نان - حلوا شکری - چای شیرین ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل
 19 بهمن شیرکاکائو - عسل - سوخاری برنج محلی - خورشت کرفس  خیار
 20 بهمن نان - کره - پنیر - چای شیرین انواع ساندویچ ( کوکوی مرغ - کلم سفید - گوجه - خیارشور)  دوغ نعنایی - سس قرمز
 23 بهمن نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین  برنج محلی - خورشت کرفس
خیار
 24 بهمن نان - املت - گشنیز تازه
خوراک عدسی با نان
ترشی کلم شور
 25 بهمن شیرکاکائو - عسل - سوخاری
 ماکارونی با گوشت و قارچ
 سالاد فصل
 26 بهمن نان - کره - پنیر - چای شیرین
 شوید پلو با مرغ
 ماست و خیار
 27 بهمن  نسکافه - حلوا شکری - نان
ساندویج کباب لقمه مخصوص
دوغ نعنایی - سس قرمز
30 بهمن --- --- ---

اسفند ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
7 اسفند نان - کره - مربای هویج - چای شیرین استامبولی مرغ سالاد شیرازی
8 اسفند نان - فرنی ساده خوراک کوفته با نان و سبزیجات تازه ترشی کلم شور
 9 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین سوپ - خورشت محلی (میرزاقاسمی) خیار
 10 اسفند شیر - خامه - عسل - سوخاری ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله ی هلو
 11 اسفند نان - نیمرو سالاد الویه دوغ ساده
 14 اسفند نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین برنج محلی - خورشت قورمه سبزی خیار
 15 اسفند  نان - املت - گشنیز تازه خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 16 اسفند  شیرکاکائو - عسل - سوخاری ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل با سس مخصوص
 17 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین برنج محلی - کباب کوبیده  چاشنی
 18 اسفند فرنی شکلاتی - نان  انواع ساندویچ  دوغ
 21 اسفند نان - کره - مربای بهارنارنج - چای شیرین لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده
ماست
 22 اسفند شیرساده - خامه - عسل - سوخاری
خوراک لوبیا و نان
ترشی
 23 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین
 ماکارونی با گوشت چرخ کرده
ژله ی انار
 24 اسفند نان - حلوا شکری - نسکافه
ساندویچ الویه
دوغ
 25 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین      
       
       
       
       
       

فروردین 1396

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
14 فروردین عسل - خامه - سوخاری - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده
سالاد شیرازی
 15 فروردین نان - نیمروی پنیری برنج محلی - خورشت قیمه ماست و خیار
16 فروردین نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین انواع ساندویچ دوغ گلپری
 19 فروردین  نان - کره - مربای بهارنارنج - چای شیرین
عدس پلو با گوشت چرخ کرده
ماست
 20 فروردین شیرساده - خامه - سوخاری - عسل
خوراک لوبیا با نان
 ترشی کلم شور
21 فروزدین نان - کره - پنیر - چای شیرین
ماکارونی با گوشت چرخ کرده
ژله ی اخته ای
 22 فروردین  تعطیل تعطیل   تعطیل
 23 فروردین  نان - نسکافه - حلوا شکری  انواع ساندویج  دوغ
 26 فروردین نان - کره - مربای هویج - چای شیرین لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده ماست و خیار
 27 فروردین شیرکاکائو - عسل - سوخاری خوراک عدسی با نان  ترسی کلم شور
28 فروردین نان - کره - پنیر - چای شیرین  شوید پلو با مرغ  سالاد شیرازی
 29 فروردین  نان - نیمرو  ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله ی انار
 30 فروردین  نان - حلوا شکری - چای شیرین  ساندویج همبرگر مخصوص  سس قرمز - دوغ نعنایی
       

اردیبهشت 1396

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
 2 اردیبهشت نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین برنج محلی - خورشت فسنجان سبزی خوردن
3 اردیبهشت نان - فرنی ساده خوراک آبگوشت با نان ترشی کلم شور
4 اردیبهشت نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد فصل
5 اردیبهشت تعطیل تعطیل تعطیل
6 اردیبهشت نان - نیمروی پنیری  سوپ جو - انواع ساندویج دوغ 
9 اردیبهشت  نان - کره - مربای هویج - چای شیرین  عدس پلو با گوشت چرخ کرده
ماست و خیار
10 اردیبهشت شیر - عسل - خامه - سوخاری خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
11 اردیبهشت نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت و قارچ  ژله ی انار 
 12 اردیبهشت  نان - املت - گشنیز تازه برنج محلی - مرغ ترش خیار 
 13 اردیبهشت  نان - حلوا شکری - چای شیرین  ساندویج کوکوی مرغ   سس قرمز - دوغ
 16 اردیبهشت نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین برنج محلی - خورشت قیمه  - سیب زمینی خلال شده سالاد شیرازی
17 اردیبهشت  فرنی شکلاتی - نان خوراک کوفته با نان - سبزیجات تازه  ترشی
18 اردیبهشت  نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله ی اخته ای
19 اردیبهشت  نان - نیمرو  نخودپلو با مرغ - سس مخصوص ماست و خیار
 20 اردیبهشت  نان - نسکافه - چای شیرین ساندویچ الویه  دوغ
 23 اردیبهشت نان - کره - مربای هویج - چای شیرین برنج محلی - خورشت قورمه سبزی خیار
24 اردیبهشت شیر ساده - سوخاری - عسل خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
25 اردیبهشت  نان - کره - پنیر - چای شیرین خوراک پلو یونانی با سبزیجات تازه  ماست ساده کم چرب
26 اردیبهشت نان - نیمروی پنیری ماکارونی با گوشت چرخ کرده تازه  سالاد فصل با سس مخصوص
27 اردیبهشت نان - حلوا شکری - چای شیرین  انواع ساندویچ  دوغ گلپری