مهر ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
4 مهر نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت سالاد شیرازی
5 مهر فرنی شکلاتی با نان قیمه پلو با گوشت ماست
6 مهر نان - کره - مربای به - چای شیرین خوراک کوفته با نان و سبزیجات تازه ترشی کلم شور
7 مهر  شیر ساده - عسل - سوخاری برنج محلی - خورشت قورمه سبزی  خیار
10 مهر نان - کره مربای هویج- چای شیرین برنج محلی - خورشت قیمه - سیب زمینی خلال شده سالاد فصل
11 مهر شیرکاکائو - سوخاری - عسل خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
12 مهر  نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت ژله اناری
13 مهر نان - نیمرو سیب زمینی پلو با مرغ   ماست و خیار
 14 مهر  نان - حلوا شکری نسکافه  ساندویچ الویه دوغ
 17 مهر نان - کره - پنیر - چای شیرین ماکارونی با گوشت تازه ی چرخ کرده و قارچ سالاد فصل با سس مخصوص
 18 مهر  شیر زعفران کم چرب - خامه - عسل - نان سوخاری لوبیا پلو با گوشت تازه چرخ کرده  ماست و خیار با سبزی معطر خشک
 19 مهر نان - حلوا شکری - چای شیرین ساندویچ کوکو با مخلفات  دوغ نعنایی
 24 مهر  نان - کره - مربای به - چای هل شیرین شده زرشک پلو(برنج محلی) با مرغ   سالاد شیرازی با آبلیموی تازه
 25 مهر نان - املت گوجه فرنگی - گشنیز تازه خوراک عدسی با نان سنتی  ترشی کلم شور
 26 مهر  نان - کره - پنیر - چای شیرین  لپه پلو(برنج محلی) با سبزی با خوراک مرغ  ماست بورانی اسفناج کم چرب
 27 مهر شیرموز - نان سوخاری مخصوص ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله میوه ای اخته
 28 مهر نان - حلوا شکری - نسکافه  ساندویچ همبرگر مخصوص با مخلفات سس کچاپ - دوغ گلپری

آبان ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
1 آبان نان - کره - مربای هویج - چای شیرین برنج محلی - خورشت قورمه سبزی سالاد شیرازی
2 آبان شیر ساده - خامه - عسل - سوخاری خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
3 آبان نان - کره - پنیر - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل با سس مخصوص
 4 آبان نان - نیمروی پنیری - سبزی خوردن استامبولی مرغ با سیب زمینی نگینی سرخ شده  ماست و خیار
 5 آبان نان - حلوا شکری - چای شیرین سوپ جو - سمبوسه دوغ - سس قرمز
 8 آبان  نان - کره - مربای بهار نارنج- چای شیرین عدس پلو با گوشت چرخ کرده ماست ساده
9 آبان فرنی شکلاتی با نان خراک آبگوشت با نان ترشی کلم شور
 10 آبان  نان - کره - پنیر - چای شیرین برنج محلی - خورت محلی چاشنی
 11 آبان شیر زعفران - عسل - سوخاری ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله انار
 12 آبان  نان - املت لوبیا سبز ساندویچ کوکوی مرغ  سس قرمز - دوغ
 15 آبان  نان - کره - مربای به - چای شیرین  سوپ - برنج محلی - خورشت محلی ترشی محلی
 16 آبان نان - املت - گشنیز تازه  ماکارونی با سبزیجات تازه  سالاد فصل
 17 آبان  نان - حلوا شکری - چای شیرین  خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 18 آبان شیر کاکائو - سوخاری - عسل شوید پلو با مرغ ماست و خیار
 19 آبان نان - نیمروی پنیری ساندویچ همبرگر مخصوص دوغ گلپری - سس قرمز
 22 آبان  نان - کره - مربای هویج - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده  سالاد فصل
 23 آبان فرنی شکلاتی با نان  برنج محلی + مرغ ترش خیار
 24 آبان نان - کره - پنیر - چای شیرین خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 25 آبان  نان - نیمرو  قیمه پلو با گوشت چرخ کرده  سالاد شیرازی
 26 آبان نان - حلوا شکری - چای شیرین  انواع ساندویچ کوکو - سوپ جو دوغ نعنایی
 29 آبان نان – کره – مربای به – چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد شیرازی
       

آذر ماه 1395

 تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
1 آذر نان – حلوا شکری - نسکافه  خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 2 آذر  شیر ساده – خامه - عسل – سوخاری لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده ماست و خیار
 3 اذر نان – کره – پنیر – چای شیرین  ساندویچ الویه  دوغ 
 6 آذر نان - پنیر - کره - چای شیرین  ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد شیرازی
 7 آذر نان - کره - مربای هویج - چای شیرین ساندویج الویه دوغ
 9 اذر نان - حلوا شکری - چای شیرین  انواع ساندویچ کوکو  دوغ
 13 آذر نان - حلوا شکری - چای شیرین قیمه پلو با گوشت چرخ کرده ماست ساده
 14 آذر  نان - نیمرو خوراک عدسی با نان ترسی کلم شور
 15 آذر نان - کره - پنیر - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ ژله ی انار
 16 آذر شیر کاکائو - عسل - سوخاری برنج محلی - خورشت محلی (میرزاقاسمی) خیار
 17 آذر نان - کره - مربای هویج - چای شیرین  ساندویج همبرگر مخصوص  دوغ گلپری - سس قرمز
 20 آذر نان - کره - پنیر - چای شیرین لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده  ماست بورانی
 21 آذر شیر ساده - خامه - عسل - سوخاری خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 22 آذر  نان - حلوا شکری - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده  سالاد فصل با سس مخصوص
 23 آذر نان - نیمرو برنج محلی - خورشت فسنجان سبزی خوردن
24 آذر نان - کره - مربای سیب - چای شیرین  سوپ - انواع ساندویج  دوغ
 28 آذر نان - کره - مربای هویج - چای شیرین  ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد شیرازی
 29 آذر  فرنی شکلاتی با نان  خوراک کوفته با سبزیجات تازه ونان  ترشی کلم شور
 30 آذر نان - پنیر - کره - چای شیرین  شوید پلو با مرغ  ماست و خیار
       

دی ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
 1 دی نان - نیمرو ساندویج الویه دوغ
4 دی نان - پنیر - کره - چای شیرین عدس پلو با گوشت چرخ کرده  ماست
 5 دی شیرموز - سوخاری خوراک لوبیا با نان ترشی کلم شور
 6 دی نان - کره - مربای بهار نارنج - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل
 7 دی نان - نیمروی پنیری سوپ جو - برنج محلی - خورشت محلی (ترش تره) چاشنی
8 دی  نان - حلوا شکری - نسکافه ساندویچ همبرگر سس قرمز - دوغ گلپری
11 دی نان - کره - مربای هویج - چای شیرین  برنج محلی + خورشت قیمه با سیب زمینی خلال شده  سالاد شیرازی
12 دی  فرنی ساده با نان خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 13 دی نان - پنیر - کره - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله ی اخته
 14 دی  نان - املت - گشنیز تازه لپه پلو با مرغ ماست بورانی
 15 دی نان - حلوا شکری - چای شیرین  سوپ - انواع ساندویچ کوکو  دوغ ساده
 18 دی نان - کره - مربای سیب - چای شیرین برنج محلی - خورشت قورمه سبزی
 خیار
 19 دی  نان - نیمرو
خوراک آبگوشت با نان
ترشی کلم شور
 20 دی نان - حلوا شکری - چای شیرین
 شوید پلو با مرغ
ماست و خیار
 21 دی شیرکاکائو - خامه - عسل - سوخاری
 ماکارونی با گوشت چرخ کرده
 سالاد فصل با سس مخصوص
 22 دی نان - پنیر - کره - چای شیرین
سوپ - سمبوسه
دوغ ساده - سس قرمز
 25 دی نان - کره - مربای هویج - چای شیرین
زرشک پلو با مرغ
 سالاد فصل با سس مخصوص
 26 دی شیر ساده - عسل - خامه - سوخاری
خوراک لوبیا با نان
ترشی کلم شور
 27 دی  نان - کره - پنیر - چای شیرین
 ماکارونی با گوشت و قارچ
ژله ی انار
 28 دی نان- فرنی شکلاتی
لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده
 ماست
 29 دی نان - حلوا شکری - نسکافه
 سوپ - سمبوسه
دوغ ساده - سس قرمز

بهمن ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چلاشنی
2 بهمن نان - کره - مربای بهار نارنج - چای شیرین برنج محلی - خورشت قیمه سالاد شیرازی
 3 بهمن نان - نیمروپنیری خوراک عدسی با نان ترشی
 4 بهمن نان - حلوا شکری - چای شیرین سبزی پلو با ماهیچه ماست و خیار
 5 بهمن شیرموز - سوخاری ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد فصل با سس مخصوص
 6 بهمن نان - کره - پنیر - چای شیرین ساندویچ الویه دوغ
 9 بهمن نان - کره - مربای هویج - چای شیرین عدس پلو با گوشت چرخ کرده
ماست ساده
 10 بهمن شیر ساده - سوخاری - خامه - عسل
 خوراک لوبیا با نان
 ترشی کلم شور
 11 بهمن  نان - کره - پنیر - چای شیرین
 ماکارونی با گوشت چرخ کرده
ژله اخته
 12 بهمن نان - فرنی شکلاتی
برنج محلی - مرغ ترش
 خیار
 13 بهمن  نان - نیمرو
 ساندویج همبرگر مخصوص
 دوغ گلپری - سس قرمز
 16 بهمن  نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین استامبولی مرغ  سالاد شیرازی
 17 بهمن نان - املت - گشنیز تازه خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 18 بهمن  نان - حلوا شکری - چای شیرین ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل
 19 بهمن شیرکاکائو - عسل - سوخاری برنج محلی - خورشت کرفس  خیار
 20 بهمن نان - کره - پنیر - چای شیرین انواع ساندویچ ( کوکوی مرغ - کلم سفید - گوجه - خیارشور)  دوغ نعنایی - سس قرمز
 23 بهمن نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین  برنج محلی - خورشت کرفس
خیار
 24 بهمن نان - املت - گشنیز تازه
خوراک عدسی با نان
ترشی کلم شور
 25 بهمن شیرکاکائو - عسل - سوخاری
 ماکارونی با گوشت و قارچ
 سالاد فصل
 26 بهمن نان - کره - پنیر - چای شیرین
 شوید پلو با مرغ
 ماست و خیار
 27 بهمن  نسکافه - حلوا شکری - نان
ساندویج کباب لقمه مخصوص
دوغ نعنایی - سس قرمز
30 بهمن --- --- ---

اسفند ماه 1395

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
7 اسفند نان - کره - مربای هویج - چای شیرین استامبولی مرغ سالاد شیرازی
8 اسفند نان - فرنی ساده خوراک کوفته با نان و سبزیجات تازه ترشی کلم شور
 9 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین سوپ - خورشت محلی (میرزاقاسمی) خیار
 10 اسفند شیر - خامه - عسل - سوخاری ماکارونی با گوشت چرخ کرده ژله ی هلو
 11 اسفند نان - نیمرو سالاد الویه دوغ ساده
 14 اسفند نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین برنج محلی - خورشت قورمه سبزی خیار
 15 اسفند  نان - املت - گشنیز تازه خوراک عدسی با نان ترشی کلم شور
 16 اسفند  شیرکاکائو - عسل - سوخاری ماکارونی با گوشت و قارچ سالاد فصل با سس مخصوص
 17 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین برنج محلی - کباب کوبیده  چاشنی
 18 اسفند فرنی شکلاتی - نان  انواع ساندویچ  دوغ
 21 اسفند نان - کره - مربای بهارنارنج - چای شیرین لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده
ماست
 22 اسفند شیرساده - خامه - عسل - سوخاری
خوراک لوبیا و نان
ترشی
 23 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین
 ماکارونی با گوشت چرخ کرده
ژله ی انار
 24 اسفند نان - حلوا شکری - نسکافه
ساندویچ الویه
دوغ
 25 اسفند نان - کره - پنیر - چای شیرین      
       
       
       
       
       

فروردین 1396

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
14 فروردین عسل - خامه - سوخاری - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده
سالاد شیرازی
 15 فروردین نان - نیمروی پنیری برنج محلی - خورشت قیمه ماست و خیار
16 فروردین نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین انواع ساندویچ دوغ گلپری
 17 فروردین      
 18 فروردین      
21 فروزدین      
 22 فروردین      
 23 فروردین      
 24 فروردین      
 25 فروردین      
28 فروردین      
 29 فروردین      
 30 فروردین      
 31 فروردین      

اردیبهشت 1396

تاریخ صبحانه ناهار چاشنی
 1 اردیبهشت نسکافه - حلواشکری - چای شیرین ساندویچ همبرگر + سوپ دوغ + سس قرمز
4 اردیبهشت نان - کره - مربای آلبالو - چای شیرین قیمه پلو با گوشت چرخ کرده  ماست و خیار
5 اردیبهشت  نان - فرنی شکلاتی  خوراک کوفته با نان و سبزیجات تازه  ترشی کلم شور
6 اردیبهشت  نان - کره - پنیر - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ  سالاد شیرازی
7 اردیبهشت  شیر ساده - عسل - سوخاری   برنج محلی + خورشت کرفس  خیار
8 اردیبهشت  نان - املت و شیر تازه  سوپ + انواع ساندویچ دوغ + سس قرمز
11 اردیبهشت نان - کره - مربای توت فرنگی - چای شیرین  برنج محلی + خورشت قیمه ماست و خیار
12 اردیبهشت  نان - نیمرو  ساندویچ الویه  دوغ
 13 اردیبهشت  نان - حلواشکری - چای شیرین  نخودپلو با مرغ  سالاد شیرازی
 14 اردیبهشت  نان - فرنی  ماکارونی با گوشت چرخ کرده  ژله هلو
 15 اردیبهشت  نان - کره - پنیر - چای شیرین انواع ساندویچ  دوغ + سس قرمز
18 اردیبهشت نان - کره - مربای بهار نارنج - چای شیرین برنج محلی + خورشت قورمه سبزی خیار
19 اردیبهشت شیر کاکائو - عسل - سوخاری  خوراک لوبیا با نان  ترشی کلم شور
20 اردیبهشت  نان - کره - پنیر - چای شیرین  ماکارونی با گوشت و قارچ  ژله انار
 21 اردیبهشت  نان - املت - گشنیز تازه  سبزی پلو با ماهیچه  ماست بورانی
 22 اردیبهشت  نان - نسکافه - حلواشکری انواع ساندویچ  دوغ + سس قرمز
25 اردیبهشت نان - حلواشکری - چای شیرین ماکارونی با گوشت چرخ کرده سالاد فصل
26 اردیبهشت نان - نیمروی پنیری برنج محلی + خورشت قیمه خیار
27 اردیبهشت نان - کره - پنیر - چای شیرین ساندویچ الویه دوغ
28 اردیبهشت نان - فرنی شکلاتی شویدپلو با دوغ ماست بورانی
29 اردیبهشت نان - پنیر - سبزی انواع ساندویچ دوغ