پرینت

معرفی

نام: لیدا

نام خانوادگی : خاکسار نجفی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی(ریاضی کاربردی وآموزش ابتدایی)

آموزگار پایه سوم

 

گلهای کلاس سوم