پرینت

انجمن اولیا و مربیان

ضمن تشکر از همه ی اولیای شرکت کننده و اولیای عزیزی که خود را کاندیدای انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95-94 نموده اند، به اطلاع می رسانیم پس از شمارش آرا با حضور نماینده اولیای محترم، اسامی زیر با کسب اکثریت آرا به عنوان اعضای منتخب انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95-94 انتخاب و معرفی گردیدند :

anjoman-2